Dream Catcher 2566

DC Master

ค่ายค้นหาตัวตนเปิดโลกกว้างให้กับน้องๆ อายุ 14-18 ปี ได้เจอสายอาชีพที่ตัวเองรัก

DC master banner by know are learning

“ค้นหาตัวเอง” กับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยไป “ตามติดการทำงานอาชีพในฝัน” กับ Dc Master เปิดประสบการณ์อาชีพ

ปัญหาสำคัญคือในโรงเรียนของการศึกษาภาคบังคับของไทยให้ความสำคัญหลักๆ อยู่เพียง 2 ด้านคือ ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ และด้านภาษา ทำให้เด็กยังขาดประสบการณ์อีกหลายด้านจนไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าตัวเองชอบหรือเหมาะกับอะไร

 

Know-Are เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงจัดโครงการ ค่ายเปิดประสบการณ์อาชีพในฝัน DC Master ขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านการสัมผัสประสบการณ์จากการเห็นชีวิต เห็นบรรยากาศการทำงาน และได้ลองลงมือทำจริง ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เราเรียนว่าเรียนรู้แบบ Problem Base Learning คือให้น้องได้ไปเผชิญกับปัญหาจนเกิดความต้องการอยากแก้ไขปัญหา นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ในที่สุด

ได้อะไรบ้างจากค่าย DC Master?

 • ได้ข้อมูลและประสบการณ์อาชีพจากการไปใช้ชีวิตการทำงาน
 • ได้ทักษะชีวิตและทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ได้รู้จักการวางตัว เรียนรู้สังคมการทำงานของอาชีพในฝัน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต
 • ได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อม ในการทำงานจริง ในสถานที่จริง
 • ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ฝีกการรับผิดชอบตัวเอง
 • นำประสบการณ์ที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต

ค่าย DC Master เหมาะกับใคร?

 • น้องๆอายุ 14-18 ปี
 • มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการได้
 • ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้
 • ใช้เวลาเข้าร่วมค่ายทั้งหมด 7 วัน
 • แบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มวันแรกและวันสุดท้าย 2 วัน และฝึกงานจริง 5 วัน (นอกรอบนัดแค่ 5 วัน)
  สัมผัสประสบการณ์อาชีพที่ตัวเองสนใจจากการไปการทำงานเอง เรียนรู้ใช้ชีวิตการทำงาน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขึ้นอยู่กับอาชีพที่เลือก 1-5 คน/อาชีพ

หมายเหตุอื่นๆ

 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางค่ายฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และให้น้องได้มีประสบการณ์ หรือ Working Memory ในสายอาชีพนั้นๆ เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ในการค้นหาตัวเองต่อไป
 • วิทยากรในแต่ละอาชีพเตรียมกิจกรรม Workshop มาไม่เหมือนกันในแต่ละสายอาชีพ บางอาชีพอาจจะไม่ได้มีการปฏิบัติครบทุกคน
 • ฟรี! อาหารกลางวัน
 • ฟรี! อาหารว่างตลอดวัน
 • ฟรี! ค่าเดินทางนอกสถานที่
 • ฟรี! ค่าประกันการเดินทาง
 • ฟรี! ค่าแบบทดสอบค้นหาความฉลาดของน้อง

สนใจเข้าร่วมค่าย ปี 2566

ฟังจากเสียงจริง

ทำไมต้อง DC Master

สนใจกิจกรรมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามกำหนดการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายละเอียดทักปรึกษาไลน์ด้านล่างได้เลย!