Know Are Learning สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต

ผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ในประเทศไทยในการแนะแนวทางอาชีพ มุ่งพัฒนาเด็กไทย แก้ไขปัญหาการศึกษา

LOGO-DECATHLON-1
ufc-logo

Know Are Learning Co., Ltd.

จากโครงการเล็กๆที่มีทีมงานไม่กี่คน สู่องค์กรที่มีพนักงานกว่า 100 คน จากแนวคิด อุดมการณ์ก่อตัวกลายเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่มีต่อการศึกษาและการค้นหาตัวเองของเด็กไทย

Know Are เป็นองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเยาวชนไทยด้วยการดึงศักยภาพและความสนใจในตัวพวกเขาออกมา เพื่อให้รู้จักความฝันของตัวเอง ทำตามสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆ และ เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในภายภาคหน้า

เราทำงานเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความสุขให้กับเด็กไทย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกไว้วางใจ

Our Core Values

ค่านิยมองค์กรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์

proactive

Proactive

เป็นการทำงานที่มีการวางแผนล่วงหน้า อย่างละเอียดรอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง

data driven

Data-Driven Mindset

การขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานด้วยข้อมูลเป็นหลัก ทั้งบริการองค์กร การวางกลยุทธ์ และการทำการตลาด

customer centric

Customer Centric

แนวทางการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยการทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นจุดสนใจหลักในทุกขั้นตอน

adaptability

Adaptability

ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเมื่อต้องออกจาก Safe Zone ก็พร้อมปรับมุมมองหรือวิธีคิดอยู่เสมอ

result driven

Result

ประเมิณผลจากตัวงานมากกว่าเวลาทำงาน ตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจจากภายใน

transparency

Transparency

ความโปร่งใสเป็นเรื่องของการสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมา พนักงานจะมีส่วนร่วมและมีแรงบันดาลใจมากที่สุดเมื่อรู้สึกถึงความไว้วางใจจากนายจ้า

ให้คำปรึกษานักเรียนกว่า 1000 คน
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ทีมงานผู้บริหาร

พร้อมพา Know Are เดินหน้าทุกๆวินาที

พี่ฝั่งนาที know are learning

ฝั่งนที ประภาสะวัต
CEO of Know Are Learning

ปัจจุบันเป็นผู้บริหารในเครือโนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาผ่านกระบวนการค้นหาตัวเองให้กับวัยรุ่น ประสบการณ์ในด้านการศึกษา ทั้งการติววิชาการ และค่ายเด็กและเยาวชนมานานกว่า 10 ปี และเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อแม่ในเรื่องของการกระตุ้น และดึงศักยภาพของลูกมาไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว

พี่ชายฝั่งจบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนตัวชอบเล่นฟุตบอล รักบี้ เล่นFIFA เพื่อเข้าใจโลกของเด็กวัยรุ่นและสามารถทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในใจของเด็กๆได้ง่าย ผ่านประสบการณ์การฝึกเป็น Facilitator มาแล้ว พี่ชายฝั่งจึงพร้อมที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีแนวทางของตัวเอง

พี่ฝายวารี know are learning
ฝายวารี ประภาสะวัต

COO of Know Are Learning

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก พี่หญิงฝาย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จบปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับ Cert III of Early Childhood Education and Care จาก Melbourne ประเทศ Australia

พี่หญิงฝายเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัน และพร้อมที่จะส่งต่อความรู้และการพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่

พี่นุ่น ชนันญา ดอกรัก know are learning

ชนัญญา ดอกรัก
CMO

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้บริหารในเครือ เชี่ยวชาญแนว (CCN) และพี่ที่คอยเป็นสื่อกลางระหว่างน้องและผู้ปกครอง จากเด็กขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก และที่บ้านคาดหวังว่าอยากให้ทำอาชีพครู แต่วันนี้พี่นุ่นได้พัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของการเข้าหาคน กล้าแสดงออก จนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดี

พี่นุ่นจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) โดยส่วนตัวชอบเดินทางไปตามชุมชน เดินป่า หรือไปปีนเขา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทั้งในเรื่องการเข้าสังคม การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดวิธีคิดและวิธีการเข้าถึงเด็กๆ

โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง

6 ธุรกิจภายใต้เครือ Know Are

know are learning

Know Are

ค่ายค้นหาตัวตน เรียนรู้งานเพื่อหาสายอาชีพที่น้องๆ ใฝ่ฝันกับค่าย DC Junior, Master และ Navigator จัดมานานกว่า 7 ปี

ESC - know are learning

โรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียน soft skill ที่สอนทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเด็กหรือรืผู้ปกครอง คุณก็สามารถ พัฒนา Soft Skill นี้ได้

fs at know are learning

Fishsix

สถาบันที่มีรูปแบบการสอนแบบ Flipclass ที่ดูแลผู้เรียนแบบ Personalize ทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนของน้องได้ทุกรูปแบบ

ccn - know are learning

เชี่ยวชาญแนว

Content Marketing Agency ที่ปรึกษาการทำการตลาดโดยเน้นการทำ Value content เพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ เพื่อสู้ศึก Red ocean

Nxgn at know are learning

Nextgen

Head hunter ที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการจัดหาพนักงาน-เด็กฝึกงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมอบประโยชน์ในการอบรม Candidate และคำแนะนำในการกรอกเรซูเม่จากผู้เชี่ยวชาญ

progogo - know are learning

Progogo

เปิดประสบการณ์โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นด้วยทริปท่องเที่ยวผสานการเรียนรู้ ที่พร้อมให้บริการเหนือทริปทั่วไป

ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

ส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมทางไปกับเรา