Know-Are | สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต

สอนเด็กไทย

ให้เรียนรู้ชีวิต

ค่ายของเรา

Know Are เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาเชิงลึก ที่มีพื้นที่ให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวเองผ่านกระบวนการทำกิจกรรมและโค้ชชิ่ง โดยเปิดโอกาสให้หลากหลายช่วงวัย ซึ่งมีกิจกรรมที่ให้น้องได้ค้นหาตัวเองตลอดทั้งปี
ติดต่อกลับจากหน้าแรก
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *

แหล่งการเรียนรู้

สำหรับเด็กไทย

รีวิวจากน้องค่ายและผู้ปกครอง