Dream Catcher 2566

DC Navigator

เวิร์คชอปค้นหาตัวตน ให้รู้จักตัวเอง ไม่หลงทาง สำหรับน้องๆอายุ 14-16 ปี

DC navigator by know are learning

เวิร์คชอป DC Navigator ช่วยแนะนำแนวทาง ให้น้อง ๆ ได้เริ่มต้นในการทบทวนและรู้จักตัวเองนอกเหนือจากค่ายเปิดประสบการณ์

เวิร์คชอปนี้น้องๆจะได้มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมตามความถนัด ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่นำไปเชื่อมโยงกับอาชีพในอนาคตได้ พร้อมรับคำปรึกษาแบบ Private Group (หลายครอบครัว) เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนา

 

แบบทดสอบนี้สามารถหาทำได้ทั่วไปใน Internet แต่ไม่ใช่ตัวเต็ม ซึ่งสิ่งสำคัญที่สำคัญกว่าการทำแบบทดสอบและผลที่ออกมาเป็น Code อักษร 4 ตัวคือการแปลผลจาก Code ทั้ง 4 ตัวนั้นออกมาเป็นความเข้าใจและอธิบายให้ผู้ที่ได้รับผลเห็นภาพและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการนำผลไปใช้ต่อ ถึงขั้นมีการกล่าวกันว่าหากนำผลของ MBTI ไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดปัญหาตามมาได้

ได้อะไรบ้างจากเวิร์คชอป DC Navigator?

 • มีให้เลือกทั้งแบบ Onsite และ Online
 • การทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร
 • เด็กและผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาจากผู้เชียวชาญ เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง
 • สร้างวิธีคิดในการพัฒนาตัวเอง และเห็นคุณค่าในอาชีพ
 • ผู้ปกครองได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมกับลูก เข้าใจตัวตนตัวตนของลูกมากยิ่งขึ้น
 • น้องๆ สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเองได้ดีมากขึ้น

เวิร์คชอป DC Navigator เหมาะกับใคร?

 • น้องๆอายุ 14-16 ปี
 • มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการได้
 • ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

หมายเหตุอื่นๆ

 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางค่ายฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ฟรี! อาหารกลางวัน
 • ฟรี! อาหารว่างตลอดวัน
 • ฟรี! ค่าเดินทางนอกสถานที่
 • ฟรี! ค่าประกันการเดินทาง
 • ฟรี! ค่าแบบทดสอบค้นหาความฉลาดของน้อง

สนใจเข้าร่วมเวิร์คชอป ปี 2566

ฟังจากเสียงจริง

คุณสมบัติ

สนใจกิจกรรมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามกำหนดการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายละเอียดทักปรึกษาไลน์ด้านล่างได้เลย!