featured Archives - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
featured

featured

DC Mini ค่าย 3 วัน 2 คืน ฝึกงานจริง สุดเข้มข้น

ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง รู้ว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรอีกบ้าง ตอบคำถามตัวเองได้ว่าอาชีพที่ได้ไปทำใช่ตัวเราหรือไม่ ได้แรงบันดาลใจดีๆในการพัฒนาตัวเองในอาชีพต่างๆ รู้แนวทางการเรียนและการทำงานในอาชีพนั้นๆ

โครงการต่อเนื่อง DC Navigator เพื่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

  โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ปิดเทอมนี้ DC Junior ชวนน้องประถมมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่

  เปิดประสบการณ์ มุมมองที่หลากหลายอย่างสนุกสนาน ที่หาไม่ได้ได้ห้องเรียน เรียนรู้นอกสถานที่ ได้เจอจริง สัมผัสจริง! ระยะเวลา 3 วัน ที่คัดสรรเนื้อหาสาระ ความสนุกสนานเป็นกันเอง เพื่อเด็กๆโดยเฉพาะ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันในวันที่ 11-13 มี.ค. 2560 หรือรอบที่…