Dream Catcher Master

แบบฟอร์มสมัครกิจกรรม

1.) ชื่อ นามสกุลพร้อมคำนำหน้าชื่อ*

นาย,น.ส.,ด.ช.,ด.ญ.

2.) ชื่อเล่น*

3.) อายุ*

4.) วัน/เดือน/ปีเกิด*

5.) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้*

ให้กรอกเบอร์ของน้อง เพื่อพี่ทีมงานจะโทรสัมภาษณ์นะจ้ะ

6.) ที่อยู่ปัจจุบัน*

7.) โรงเรียน*

8.) ระดับชั้น*

A มัธยมศึกษาปีที่ 3
B มัธยมศึกษาปีที่ 4
C มัธยมศึกษาปีที่ 5
D มัธยมศึกษาปีที่ 6
E อื่นๆ

9.) แผนการเรียน*

10.) Facebook*

11.) ชื่อนามสกุล ผู้ปกครอง*

12.) เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง*

13.) Line ID ผู้ปกครอง*

14.) โรคประจำตัว และ อาหารที่แพ้

15.) ประเภทอาหารที่รับประทาน*

A ทั่วไป
B ฮาลาล
C เจ
D มังสวิรัต
E อิสลาม (ไม่ทานหมู)

16.) ช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม( ในเดือน" มีนาคม - พฤษภาคม " )*

เลือกรอบที่สะดวกเข้ากิจกรรม ได้มากกว่า 1 รอบเผื่อไว้กรณีฉุกเฉินที่ต้องย้าย *ถ้าสะดวกทั้งเดือนเลือกทุกข้อ
A ยังไม่ทราบรอบที่แน่ชัด" แจ้งผ่าน Line : @Know-Are ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
B DC 807 (อาทิตย์ที่ 29 - เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 ) รอบสุดท้ายแล้วใกล้เต็มแล้วจ้า

17.) ช่องทางเว็บไซต์ หรือ เพจ Facebook เกี่ยวกับการศึกษาที่น้องติดตามเป็นประจำ

18.) อาชีพที่สนใจพร้อมไปเปิดประสบการณ์พร้อมระบุเหตุผล*

น้องระบุอาชีพที่สนใจมากที่สุด3อาชีพ (กรุณาระบุเอง)เหตุผลที่ระบุมาในแต่ละข้อ เป็นผลกับตอนสัมภาษณ์และการตอบรับที่ฝึกงาน

19.) อาชีพที่น้องระบุมา พร้อมที่จะไปฝึกงานทุกอาชีพ อันดับแรกไม่ได้ ต้องเป็นอันดับ 2 อันดับ 2 ไม่ได้ต้องเป็นอันดับ 3 ถ้าหากไม่ได้ทางเรายินดีคืนเงิน 100% เราจะจัดหาที่ฝึกงานให้ตามลำดับอย่างสุดความสามารถ *

ทางเราจะจัดหาให้ตามลำดับอย่างสุดความสามารถ ถ้าน้องปฏิเสธถือว่าเป็นโมฆะจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้น
A รับทราบข้อตกลงดังกล่าว

20.) ความสามารถพิเศษ

21.) เหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ*

22.) ถ้ามีคนให้ "ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ" น้องจะทำยังไง*

23.) ถ้ามีใครสักคนบอกว่าน้องไม่สามารถและไม่มีวันจะทำอาชีพที่น้องอยากทำได้น้องจะตอบว่า*

24.) น้องรู้จักโครงการนี้และตัดสินใจสมัครจากช่องทางใด*

A Facebook - หน้าเพจ Know Are
B Facebook - หน้าเพจ Camphub
C Facebook - หน้าเพจ ฌอน บูรณะหิรัญ
D Facebook - หน้า Timeline ของตัวเอง (โฆษณา)
E Facebook – เห็นเพื่อนแชร์
F Facebook – เพจโรงเรียน
G Facebook – เพจมหาลัย
H เว็บไซต์ - เว็บ Know Are
I เว็บไซต์ - เว็บ Camphub
J เว็บไซต์ - เว็บ eduzones
L กลุ่ม Know-Are Sharing
M Poster
N ใบปลิว
O เพื่อน
P คนรู้จัก/ครอบครัว
Q สยามกิตติ์
R หนังสือพิมพ์
S บูธที่จัด
T ครูแนะแนว / พูดใน รร.
U Open House ธรรมศาสตร์
V อื่นๆ

25.) น้องมีความประสงค์จะพักที่สถานที่จัดกิจกรรม (ไม่บังคับ)*

- มีค่าที่พักเพิ่มเติม 250 บาทต่อคืนสำหรับห้องนอนรวมแยกชาย-หญิง
- ให้น้องนำถุงนอนและของใช้ส่วนตัวมาด้วย
A ตลอดโครงการ 1,500 บาท
B ไม่ประสงค์เข้าพัก

26.) น้องมีความประสงค์อยากให้พี่เลี้ยงรับ-ส่งไปยังสถานที่ฝึกงานตลอดการฝึกงาน 4 วัน ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ของค่ายคืออยากให้น้องเรียนรู้และแก้ปัญหาการเดินทางด้วยตนเอง (รับส่งฟรีในวันแรก ส่วนวันถัดไปคิดค่าบริการวันละ 300 บาท )*

A ตลอดโครงการ 1,200 บาท
B ไม่ประสงค์ให้รับ-ส่ง

27.) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้ต้องการค้นหาความฝันและเป้าหมายในชีวิต
2. เป็นผู้ต้องการปลุกภาวะผู้นำในตนเอง
3. สามารถรับผิดชอบตนเองและพร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก
4. สามารถรับแรงกดดันในสภาวะการทำงานจริงได้
5. พร้อมที่จะใฝ่รู้และกระตือรือร้นต่อการทำงาน
6. พร้อมที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
A ข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้

28.) น้องยอมรับกับข้อตกลงและรับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว*

- ค่ามัดจำ 4,750 บาท โดยส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ line : @know-are (มี@) เพื่อยืนยันสิทธิ แล้วจะมีทีมงานโทรสัมภาษณ์
- จะคืนค่าสมัครหากน้องไม่ผ่านการสัมภาษณ์ แต่จะไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่น้องสละสิทธิเอง
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตลอดระยะเวลา 7 วัน (วันที่ตามรอบที่น้องเลือก)
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครแล้ว
- ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้เข้าร่วม-โครงการ
- ทางทีมงานจะมีการบันทึกถ่ายภาพน้อง ขณะทำกิจกรรม เพื่อเผรแพร่ทางโซเชียว มีความกระตือรือร้น พร้อมเปิดใจและเรียนรู้
- สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ในทุกกรณี
- โครงการมีค่าใช้จ่าย 9,500 บาท สำหรับ workshop และฝึกงานตลอด 7 วัน ชำระจำนวนเต็มเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น
****ไม่รวมค่าอาหาร ที่พักและการเดินทางส่วนตัว ในช่วงฝึกงาน****
- แอด line : @know-are เพื่อติดตามผลการรับสมัคร
A รับทราบข้อตกลงดังกล่าว
B ไม่รับทราบข้อตกลงดังกล่าว

29.) ท่านยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ **หลังจากชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว ระหว่างก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่มาจากทางผู้สมัครเอง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เนื่องจากทางเราได้ดำเนินการจัดการไปแล้ว กรณีที่จะขอย้ายรอบหรือย้ายไปโครงการครั้งถัดไปหรือโครงการอื่นๆ จะต้องชำระค่าดำเนินการเพิ่ม 1,000 บาท*

- ผู้ปกครองต้องรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวด้วย เมื่อทำการยอมรับมาแล้ว ทางเราจะถือว่าผู้ปกครองรับทราบแล้ว
A รับทราบข้อตกลงดังกล่าว
B ไม่รับทราบข้อตกลงดังกล่าว

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : +66(0)97-090-8402
Email : [email protected]