Uncategorized Archives - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
Uncategorized

Uncategorized

การค้นหาตัวเอง คือเรื่องยากที่สุดในชีวิตจริงหรอ !!

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ ไม่ประสบความสำเร็จ ไปไม่สุดทาง นั้นมาจาก….ไม่รู้ว่า “ตัวเอง” เป็นต้องการอะไร ทำอะไรได้ดี หรือที่เรียกว่ายัง “ไม่รู้จักตัวเองดีพอ” การค้นหาตัวเองให้เจอ อาจจะเป็นเรื่องยากมากในชีวิต แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปหากรู้วิธี..ซึ่งการค้นหาตัวเองก็มีอยู่หลากหลายวิธี อย่างเช่น 1. การตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้เป็น 2. การอยู่กับตัวเองเพื่อหาคำตอบที่แท้จริง 3….

คุณเชื่อไหมว่า ❓ ถ้าคุณรู้จักตัวเองได้เร็ว คุณก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วเช่นกัน 🤗

การรู้จักตนเองมีความสำคัญต่อการกระทำ การแสดงออกในทุกๆ ครั้งเสมอ คนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ก็คือ คนที่รู้จักนำความรู้ ความสามารถ ที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ ออกมาแสดงให้โลกได้เห็น แต่!! เป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลายคน #ไม่สามารถค้นพบความสามารถของตนเอง เนื่องจาก เลือกมองไปที่ความสำเร็จของคนอื่นมากกว่า โดยคาดหวังว่า “ความสำเร็จเหล่านั้นจะสามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับตนเอง และทำได้เช่นเดียวกันกับผู้นั้น” ซึ่งในความเป็นจริง…