DC NAVIGATOR สำหรับน้อง 13-18 ปี - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC NAVIGATOR สำหรับน้อง 13-18 ปี

DC Navigator กิจกรรมเริ่มต้นรู้จักตัวเอง

สำหรับน้องๆ มัธยมที่ยังสับสนหรือคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองจะทำอะไร ชอบอะไร หรือเหมาะกับอะไร เวิร์คชอป DC Navigator ช่วยแนะนำแนวทาง ให้น้อง ๆ ได้เริ่มต้นในการทบทวนและรู้จักตัวเอง

         นอกเหนือจากค่ายเปิดประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดประสบการณ์จากการศึกษาในระบบแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือการทำให้เด็ก “รู้จักตัวเอง”
        ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการจะบอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร อาจจะพูดได้แบบภาพรวมๆแต่ไม่สามารถบอกได้แบบชัดเจนเป็นประเด็น เป็นข้อๆ สิ่งนี้ทำให้หลายครั้งเราไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงต่อได้ว่าตัวเรานั้นเหมาะกับอาชีพในรูปแบบไหน

        ในโลกนี้มีศาสตร์ในการค้นหาตัวเองมากมาย แต่ละศาสตร์ก็มีหลักการที่แตกต่างกันไป สำหรับศาสตร์ที่ Know-Are เลือกนำมาใช้ในการค้นหาตัวเองกับน้องๆนั้นคือ แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)ที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung (คาร์ล จุง)

โดยคาร์ล จุง พบว่า พฤติกรรมไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลายๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก

คาร์ล จุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร) ทั้ง 8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะวัดบุคลิกภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มในการใช้เลือกอาชีพที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกคู่ครองอีกด้วย

แบบทดสอบนี้สามารถหาทำได้ทั่วไปใน Internet แต่ไม่ใช่ตัวเต็ม ซึ่งสิ่งสำคัญที่สำคัญกว่าการทำแบบทดสอบและผลที่ออกมาเป็น Code อักษร 4 ตัวคือการแปลผลจาก Code ทั้ง 4 ตัวนั้นออกมาเป็นความเข้าใจและอธิบายให้ผู้ที่ได้รับผลเห็นภาพและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการนำผลไปใช้ต่อ ถึงขั้นมีการกล่าวกันว่าหากนำผลของ MBTI ไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดปัญหาตามมาได้

ยกตัวอย่างเช่น นำไปปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะบอกว่าไม่ใช่ตัวเอง หรือนำไปยึดติดว่าเพราะฉันเป็นแบบนี้คนรอบข้างต้องเข้าใจฉัน ฉันไม่ปรับตัว เป็นต้น การทำแบบทดสอบและการอ่านผลควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาศาสตร์นี้มาแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น

ค่าย DC Navigator จึงเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ช่วยให้น้องๆ ได้มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมตามความถนัด ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่นำไปเชื่อมโยงกับอาชีพในอนาคตได้ พร้อมรับคำปรึกษาแบบ Private Group (หลายครอบครัว) เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้ตัวเองจาก “บุคลิกภาพ” – ผ่านการทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร และใช้ในการบ่งบอกว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอาชีพไหน เพราะอะไร บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องมาตั้งแต่เด็ก ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม สังคม สิ่งพวกนี้หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งมีบุคลิกภาพแบบหนึ่ง และทุกคำถามด้านบุคลิกภาพจะได้รับคำตอบในค่ายนี้Code MBTI นำไปใช้เพื่อรู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไร ไม่ใช่ใช้เพื่อตัดสินอนาคต และสร้างข้อจำกัดในชีวิต เอาไปดูว่าตัวเองเป็นคนประมาณไหนเพื่อจะหาสิ่งที่เหมาะสมต่อไปได้ง่ายขึ้น นี่คือการใช้ผล MBTI ให้ถูกต้อง
  • ฟังวิเคราะห์ผลจากผู้เชี่ยวชาญ : เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง ในคลาสจะมีการแปรผลบุคลิกภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพที่เหมาะสมกับน้อง และสอนหลักสำคัญทางจิตวิทยาที่ให้พ่อแม่สามารถนำไปใช้กับลูกๆ ในการค้นพบ “ความเป็นตัวเอง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาและนักพัฒนาการเด็ก
  • ทบทวนและสังเกตตัวเอง ผ่านกิจกรรม “Life map” การจะเขียนเป้าหมายในชีวิตต้องมีคน “บิ๊วท์” อารมณ์ของน้องๆก่อน เพราะหลายครั้งที่เราเพลิดเพลินกับสิ่งเร้ารอบตัวจนลืมนึกถึง สมาธิคือสิ่งที่เราต้องสร้างก่อนเขียนเป้าหมาย เพื่อให้เป้าหมายที่น้องจะทำให้ขับต้องได้ ชัดเจน ถูกต้อง และผ่านการคิดมาแล้วเป็นอย่างดี มันไม่สำคัญว่าเป้าหมายของน้อง จะเล็กหรือใหญ่  แต่มันสำคัญว่าเป้าหมายนั้น น้องเป็นคนเลือกมันเอง กิจกรรมนี้ จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นให้น้องได้ทบทวนและวางแผนชีวิตด้วยตัวเอง
  • สร้างวิธีคิดในการพัฒนาตัวเอง และเห็นคุณค่าในอาชีพ – “Growth Mindset” อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก ที่เราจำเป็นต้องสร้างวิธีคิดที่ดีให้กับน้องๆ เพราะถ้าน้องเลือกอาชีพจากแค่ความสนใจ เช่น สนใจเพราะสนุก อยากทำ หรือเพราะคนอื่นบอกว่าดี วันนึงไม่มีคนชื่นชม หรือน้องหมดความสนุกแล้ว สุดท้ายก็เลิกทำ แต่กระบวนการปลูกฝังทัศนคติที่เราจะสอดแทรกเข้าไปในคลาสนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องจะได้เห็นความสำคัญของการเลือกอาชีพ ไปพร้อมๆ กับการอยากพัฒนาตัวเองให้ไปสู่สิ่งนั้น

รูปแบบกิจกรรมในแต่ละวัน

กิจกรรมวันที่ 1 ทบทวนความชอบ ความถนัด ค้นหาบุคลิกภาพ 09.00 – 17.00 น.
        กิจกรรมค้นหาความชอบ ความถนัดและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพร้อม Workshop ที่จะทำให้น้องได้รู้จัก เข้าใจ และมองเห็น “คุณค่า” ในชีวิตมากขึ้นด้วยการกระตุ้นให้คิด และตอบคำถามกับตัวเอง

กิจกรรมวันที่ 2 Sharing แนวทางและวางแผนชีวิต (หลายครอบครัว) มาตามเวลาที่นัดหมายหลังการสมัคร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน)
       แปรผลบุคลิกภาพทางจิตวิทยาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และวางแผนอนาคตของน้องพร้อมครอบครัวโดยพี่ชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. น้อง 13 ปีขึ้นไป ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการทำกิจกรรม
  2. น้องที่มีความสับสน หรือยังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหน
  3. ผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญและมีความตั้งใจจริงที่อยากจะให้ลูกค้นหาตัวเอง และให้ความร่วมมือกับ Know Are ตลอดกระบวนการทำกิจกรรม
 

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 9,900 บาท กับการตัดช้อยส์อาชีพที่เหมาะกับตัวน้องให้เหลือเพียง 3 อาชีพ รวมอาหารกลางวันในวัน Workshop วันแรกของกิจกรรม พร้อม Report ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพของน้อง 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของกิจกรรมและออกแบบหลักสูตรโดย

พี่ชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษายุคใหม่ อดีตหัวหน้านิสิตสัมพันธ์ จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กมานานกว่า 10 ปี

 

รอบที่เปิดรับสมัคร

1.วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

2.วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

3.วันที่ 28-29 มีนาคม 2563

4.วันที่ 18 – 19 เมษายน 2563

5.วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

6.วันที่ 20 มิถุนายน 2563

7.วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

8.วันที่ 22 สิงหาคม 2563 

9.วันที่ 26-27 กันยายน 2563

10.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

11.วันที่ 19 ธันวาคม 2563

 

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถนัดทำกิจกรรมแบบ Private (นัดเวลาที่น้องสะดวกเป็นหลัก) หรือทำแบบออนไลน์ได้

อ่านรายละเอียดกิจกรรมแบบ Private และ Online

รีวิวค่าย DC NAVIGATOR

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย DC NAVIGATOR

น้องที่เคยมาค่าย Dc Navigator แล้วเจอเส้นทางของตัวเอง​

น้องซัลวา” ก่อนหน้านี้มีความฝันแต่ยังไม่ชัดเจน การมาค่าย Dc Navigator เราช่วยกันกับคุณพ่อ ดึงศักยภาพที่มีในตัวน้องออกมา ให้พื้นที่ได้คิดและชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเอง จนน้องมีความมั่นใจกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้น

น้องแพร หนึ่งในเด็กค่าย Dc Navigator จากที่สับสน ระหว่าง “แพทย์” กับ “จิตวิทยา” พอมาค่าย แพรเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงบันดาลใจ ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ จนสอบติดจิตวิทยาอินเตอร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติม/สมัคร ติดต่อ

โทร: 097-090-8402 (เบอร์กลาง)

Line ID : @know-are (มีตัว@)

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Navigator
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *