DC NAVIGATOR สำหรับน้อง 13-18 ปี - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC NAVIGATOR สำหรับน้อง 13-18 ปี

DC Navigator กิจกรรมเริ่มต้นรู้จักตัวเอง

เด็กไทยส่วนใหญ่ ยังสับสน และขาดเป้าหมายในชีวิต

กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนทำงานแล้ว จะดีกว่ามั้ยถ้ารู้วันนี้ และพัฒนาวันนี้เลย

ขั้นตอนการสมัคร

สนใจ DC Navigator

ลูกของคุณพ่อคุณแม่ เป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า

เรียนไปวันๆ

เพราะไม่รู้ว่าเราเก่งหรือถนัดอะไร

โดนเปรียบเทียบ

กับคนรอบข้างเสมอ (คนเรามันไม่เหมือนกันปะวะ)

ไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร

ม.ปลายแล้ว แต่ไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไร

สำหรับน้องๆ มัธยมที่ยังสับสนหรือคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองจะทำอะไร ชอบอะไร หรือเหมาะกับอะไร เวิร์คชอป DC Navigator ช่วยแนะนำแนวทาง ให้น้อง ๆ ได้เริ่มต้นในการทบทวนและรู้จักตัวเอง

   นอกเหนือจากค่ายเปิดประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดประสบการณ์จากการศึกษาในระบบแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือการทำให้เด็ก “รู้จักตัวเอง”

   ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการจะบอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร อาจจะพูดได้แบบภาพรวมๆแต่ไม่สามารถบอกได้แบบชัดเจนเป็นประเด็น เป็นข้อๆ สิ่งนี้ทำให้หลายครั้งเราไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงต่อได้ว่าตัวเรานั้นเหมาะกับอาชีพในรูปแบบไหน

ให้น้องๆ รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านแบบทดสอบ

        ในโลกนี้มีศาสตร์ในการค้นหาตัวเองมากมาย แต่ละศาสตร์ก็มีหลักการที่แตกต่างกันไป สำหรับศาสตร์ที่ Know-Are เลือกนำมาใช้ในการค้นหาตัวเองกับน้องๆนั้นคือ แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)ที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung (คาร์ล จุง)

โดยคาร์ล จุง พบว่า พฤติกรรมไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลายๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก

คาร์ล จุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร) ทั้ง 8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะวัดบุคลิกภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มในการใช้เลือกอาชีพที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกคู่ครองอีกด้วย

แบบทดสอบนี้สามารถหาทำได้ทั่วไปใน Internet แต่ไม่ใช่ตัวเต็ม ซึ่งสิ่งสำคัญที่สำคัญกว่าการทำแบบทดสอบและผลที่ออกมาเป็น Code อักษร 4 ตัวคือการแปลผลจาก Code ทั้ง 4 ตัวนั้นออกมาเป็นความเข้าใจและอธิบายให้ผู้ที่ได้รับผลเห็นภาพและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการนำผลไปใช้ต่อ ถึงขั้นมีการกล่าวกันว่าหากนำผลของ MBTI ไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดปัญหาตามมาได้

ยกตัวอย่างเช่น นำไปปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะบอกว่าไม่ใช่ตัวเอง หรือนำไปยึดติดว่าเพราะฉันเป็นแบบนี้คนรอบข้างต้องเข้าใจฉัน ฉันไม่ปรับตัว เป็นต้น การทำแบบทดสอบและการอ่านผลควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาศาสตร์นี้มาแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น

ค่าย DC Navigator จึงเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ช่วยให้น้องๆ ได้มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมตามความถนัด ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่นำไปเชื่อมโยงกับอาชีพในอนาคตได้ พร้อมรับคำปรึกษาแบบ Private Group (หลายครอบครัว) เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง

จะดีกว่ามั้ย ถ้าน้องๆ…

เรียนรู้ตัวเองจาก "บุคลิกภาพ"

ผ่านการทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร และใช้ในการบ่งบอกว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอาชีพไหน เพราะอะไร บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องมาตั้งแต่เด็ก ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม สังคม สิ่งพวกนี้หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งมีบุคลิกภาพแบบหนึ่ง และทุกคำถามด้านบุคลิกภาพจะได้รับคำตอบในค่ายนี้Code MBTI นำไปใช้เพื่อรู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไร ไม่ใช่ใช้เพื่อตัดสินอนาคต และสร้างข้อจำกัดในชีวิต เอาไปดูว่าตัวเองเป็นคนประมาณไหนเพื่อจะหาสิ่งที่เหมาะสมต่อไปได้ง่ายขึ้น นี่คือการใช้ผล MBTI ให้ถูกต้อง

ฟังวิเคราะห์ผลจากผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง ในคลาสจะมีการแปรผลบุคลิกภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพที่เหมาะสมกับน้อง และสอนหลักสำคัญทางจิตวิทยาที่ให้พ่อแม่สามารถนำไปใช้กับลูกๆ ในการค้นพบ “ความเป็นตัวเอง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาและนักพัฒนาการเด็ก

ทบทวนและสังเกตตัวเอง ผ่านกิจกรรม

ผ่านกิจกรรม “Life map” การจะเขียนเป้าหมายในชีวิตต้องมีคน “บิ๊วท์” อารมณ์ของน้องๆก่อน เพราะหลายครั้งที่เราเพลิดเพลินกับสิ่งเร้ารอบตัวจนลืมนึกถึง สมาธิคือสิ่งที่เราต้องสร้างก่อนเขียนเป้าหมาย เพื่อให้เป้าหมายที่น้องจะทำให้ขับต้องได้ ชัดเจน ถูกต้อง และผ่านการคิดมาแล้วเป็นอย่างดี มันไม่สำคัญว่าเป้าหมายของน้อง จะเล็กหรือใหญ่ แต่มันสำคัญว่าเป้าหมายนั้น น้องเป็นคนเลือกมันเอง กิจกรรมนี้ จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นให้น้องได้ทบทวนและวางแผนชีวิตด้วยตัวเอง

สร้างวิธีคิดในการพัฒนาตัวเอง และเห็นคุณค่าในอาชีพ

“Growth Mindset” อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก ที่เราจำเป็นต้องสร้างวิธีคิดที่ดีให้กับน้องๆ เพราะถ้าน้องเลือกอาชีพจากแค่ความสนใจ เช่น สนใจเพราะสนุก อยากทำ หรือเพราะคนอื่นบอกว่าดี วันนึงไม่มีคนชื่นชม หรือน้องหมดความสนุกแล้ว สุดท้ายก็เลิกทำ แต่กระบวนการปลูกฝังทัศนคติที่เราจะสอดแทรกเข้าไปในคลาสนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องจะได้เห็นความสำคัญของการเลือกอาชีพ ไปพร้อมๆ กับการอยากพัฒนาตัวเองให้ไปสู่สิ่งนั้น

รูปแบบกิจกรรมในแต่ละวัน

กิจกรรมวันที่ 1 ทบทวนความชอบ ความถนัด ค้นหาบุคลิกภาพ 09.00 – 17.00 น. 

กิจกรรมค้นหาความชอบ ความถนัดและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพร้อม Workshop ที่จะทำให้น้องได้รู้จัก เข้าใจ และมองเห็น “คุณค่า” ในชีวิตมากขึ้นด้วยการกระตุ้นให้คิด และตอบคำถามกับตัวเอง

กิจกรรมวันที่ 2 Sharing แนวทางและวางแผนชีวิต (หลายครอบครัว) มาตามเวลาที่นัดหมายหลังการสมัคร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน)

แปรผลบุคลิกภาพทางจิตวิทยาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และวางแผนอนาคตของน้องพร้อมครอบครัวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา นักพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ค่ายปี 2021

หมายเหตุ สำหรับรอบกิจกรรมที่จัด 1 วัน ในวันที่ 2 จะเป็นรูปแบบคอร์สออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ในกลุ่มปิด และสามารถถามคำถามที่สงสัยได้ 5 คำถาม โดยผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบข้อสงสัยแบบออนไลน์

ราคา 9,900 บาท

ราคานี้รวม

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ

  1. ผลแบบทดสอบบุคลิกภาพของน้องที่ใช้ในค่าย เป็นแนวทางในการค้นหาตัวเองของน้องเท่านั้น ไม่ได้เป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับว่า ห้ามน้องทำอะไรที่น้องอยากทำแล้วจะขัดต่อบุคลิกภาพของตนเอง
  2. รูปแบบการปรึกษาจะเป็นการให้แนวคิด การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับน้องและผู้ปกครอง การใช้คำถามกระตุ้นกระบวนการคิด จะไม่มีการตัดสินใจแทนตัวน้อง หรือชี้นำว่าน้องต้องเลือกทำอะไรในอนาคต
  3. การเปลี่ยนแปลงในตัวน้องจะไม่เห็นผลในทันที ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และพัฒนาตัวเอง อย่างน้อย 3-4 เดือนขึ้นไป ค่ายนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาตัวเองเท่านั้น 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของกิจกรรมและออกแบบหลักสูตรโดย

ฝั่งนที ประภาสะวัต (โค้ชพี่ชายฝั่ง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษายุคใหม่ อดีตหัวหน้านิสิตสัมพันธ์ จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กมานานกว่า 10 ปี

 

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถนัดทำกิจกรรมแบบ Private (นัดเวลาที่น้องสะดวกเป็นหลัก) หรือทำแบบออนไลน์ได้

อ่านรายละเอียดกิจกรรมแบบ Private และ Online

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402

รีวิวค่าย DC NAVIGATOR

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย DC NAVIGATOR​

น้องที่เคยมาค่าย Dc Navigator แล้วเจอเส้นทางของตัวเอง​

น้องซัลวา” ก่อนหน้านี้มีความฝันแต่ยังไม่ชัดเจน การมาค่าย Dc Navigator เราช่วยกันกับคุณพ่อ ดึงศักยภาพที่มีในตัวน้องออกมา ให้พื้นที่ได้คิดและชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเอง จนน้องมีความมั่นใจกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้น

น้องแพร หนึ่งในเด็กค่าย Dc Navigator จากที่สับสน ระหว่าง “แพทย์” กับ “จิตวิทยา” พอมาค่าย แพรเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงบันดาลใจ ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ จนสอบติดจิตวิทยาอินเตอร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย