DC NAVIGATOR PRIVATE & ONLINE สำหรับน้อง 13-18 ปี - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC NAVIGATOR PRIVATE & ONLINE สำหรับน้อง 13-18 ปี

Navigator Private and Online

“อยากให้ลูกมาค้นหาตัวเอง แต่ไม่ค่อยมีเวลา” สำหรับกิจกรรมนี้จะมีเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรม Navigator แบบกลุ่ม คือ การรู้บุคลิกภาพของตัวเองที่จะนำไปเชื่อมโยงกับลักษณะอาชีพที่เหมาะสมได้

Navigator Private ( ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบส่วนตัว )

 • ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมแบบ Private ( นัดวันเวลาที่น้องสะดวกเป็นหลัก)
 • ทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร และใช้ในการบ่งบอกว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอาชีพไหน เพราะอะไร
 • การปรึกษาในเชิงลึก พูดคุยและวางแนวทางการค้นหาตัวเองแบบส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาและนักพัฒนาการเด็ก อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หากอยากปรึกษาหรือสงสัย การปรึกษาแบบส่วนตัวจะสามารถสอบถามได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลว่าจะแย่งพื้นที่คนอื่น ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำได้แบบเจาะลึกมากขึ้น
 • หลังจบการปรึกษา หากมีสิ่งที่กังวล น้องสามารถปรึกษาได้ต่อผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line หรือ Facebook เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • รูปแบบการให้คำปรึกษา จะใช้กระบวนการ Coaching เป็นการกระตุ้น และดึงความคิดที่สิ่งที่น้องต้องการจริงๆ ออกมา พร้อมสอดแทรกทัศนคติที่ดีในการค้นหาตัวเอง

ค่าเข้าร่วม

 • 8,900 บาท สำหรับการปรึกษา 1 ครั้ง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักพัฒนาการและบุคลิกภาพของน้องที่นำไปสู่เป้าหมายในชีวิต
 • 12,000 บาท สำหรับการปรึกษาตัวต่อตัว 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ทั้งครอบครัว) Coaching ผ่านรูปแบบของการ Motivation ประสบการณ์ สร้างแนวคิด ทัศนคติ ในการชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิต
 • 15,000 บาท สำหรับการปรึกษาตัวต่อตัว 4 ครั้ง (ปรึกษาโดยนัดวันให้มาเจอกัน 1 ครั้ง ติดตามผลเพื่อกระตุ้นวิธีคิด และแรงจูงใจภายในด้วยวีดีโอคอล จำนวน 3 ครั้ง) Coaching ผ่านรูปแบบของการ Motivation ประสบการณ์ สร้างแนวคิด ทัศนคติ ในการชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิต

Navigator Online ( ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบออนไลน์ )

 • ทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร และใช้ในการบ่งบอกว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอาชีพไหน เพราะอะไร
 • การปรึกษาแบบออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา มีความง่ายและสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนในการเดินทาง ก็สามารถเริ่มต้นค้นหาตัวเองได้
 • มีการทำแบบทดสอบ ไปพร้อมๆ กับการอธิบายของทีมงานที่เชี่ยวชาญ สามารถพูดคุยและสอบถามได้ตลอดการทำแบบทดสอบ
 • ถามได้หากเกิดความไม่เข้าใจ หรืออยากปรึกษาปัญหาในเชิงลึกพร้อมแนวทางที่น้องต้องไปพัฒนาตัวเองต่อ
 • รูปแบบการให้คำปรึกษา จะใช้กระบวนการ Coaching เป็นการกระตุ้น และดึงความคิดที่สิ่งที่น้องต้องการจริงๆ ออกมา พร้อมสอดแทรกทัศนคติที่ดีในการค้นหาตัวเอง

ค่าเข้าร่วม :  4,900 บาท ( ปรึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวก )

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

Navigator Coaching
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *