DC MASTER สำหรับน้อง 14-18 ปี – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC MASTER สำหรับน้อง 14-18 ปี

เด็กไทยส่วนใหญ่ ขาดทักษะที่จำเป็นในชีวิตทำงานจริง

กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนทำงานแล้ว จะดีกว่ามั้ยถ้ารู้วันนี้ และพัฒนาวันนี้เลย

น้องๆ มีปัญหานี้อยู่รึเปล่า?

เรียนไปวันๆ

เพราะไม่รู้ว่าเราเก่งหรือถนัดอะไร

โดนเปรียบเทียบ

กับคนรอบข้างเสมอ (คนเรามันไม่เหมือนกันปะวะ)

ไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร

ม.ปลายแล้ว แต่ไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไร

ปิดเทอมนี้! ให้ลูกไป “ค้นหาตัวเอง” กับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยไป “ตามติดการทำงานอาชีพในฝัน” กับ Dc Master เปิดประสบการณ์อาชีพ

 • สัมผัสประสบการณ์อาชีพที่ตัวเองสนใจจากการเห็นชีวิต เห็นบรรยากาศการทำงาน และได้ลองลงมือทำจริง (ในส่วนที่เหมาะสมกับอายุตามที่ฝึกงานเห็นสมควร)
 • เรียนรู้ชีวิตการทำงาน ฝึกภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับอนาคต ทั้งในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเอง การเผชิญปัญหาและความกดดัน
 • เก็บเป็นผลงาน ทำ Portfolio เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่สนใจ

การศึกษาไทย สังคม ผู้ใหญ่ มักบอกให้เด็กขยันเรียนโดยไม่บอกว่าเรียนไปทำไม หรือควรมีเป้าหมายอะไร หลายครั้งผู้ใหญ่ก็มักถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร โดยไม่ได้สนใจว่าการที่เด็กสักคนจะเจอกับเป้าหมายในชีวิตได้ต้องผ่านการเรียนรู้อะไรบ้างและเป็นการโยนภาระความคิดไปกดดันเด็กโดยไม่รู้ตัว

        จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เราตั้งคำถามว่า แล้วถ้าเราจะเริ่มต้นค้นหาเป้าหมายในชีวิตเราควรเริ่มต้นจากอะไร คำตอบคือ “รู้จักตัวเองและหาประสบการณ์” ใส่ตัวให้เยอะที่สุด

        ตามทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences) โดยศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวว่าปัญญาของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย 7 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีก 1 ด้าน คือ ด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากขึ้น

        ปัญหาสำคัญคือในโรงเรียนของการศึกษาภาคบังคับของไทยให้ความสำคัญหลักๆ อยู่เพียง 2 ด้านคือ ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ และด้านภาษา ทำให้เด็กยังขาดประสบการณ์อีกหลายด้านจนไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าตัวเองชอบหรือเหมาะกับอะไร

        ธุรกิจเพื่อสังคม Know-Are เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงจัดโครงการ ค่ายเปิดประสบการณ์อาชีพในฝัน ( DC Master ) ขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านการสัมผัสประสบการณ์จากการเห็นชีวิต เห็นบรรยากาศการทำงาน และได้ลองลงมือทำจริง (ในส่วนที่เหมาะสมกบอายุตามที่ฝึกงานเห็นสมควร) ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เราเรียนว่าเรียนรู้แบบ Problem Base Learning คือให้น้องได้ไปเผชิญกับปัญหาจนเกิดความต้องการอยากแก้ไขปัญหา นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆในที่สุด

        กระบวนการเหล่านี้หากทำซ้ำจนครบตามทฤษฎีพหุปัญญาแล้วจะเกิดการสะท้อนความคิดของน้องให้ตอบคำถามถึงความชอบ ความสนใจและนำไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้ในอนาคต

กิจกรรมที่มีใน Dc Master

Workshop วันแรก เป็นวันแห่งการละลายพฤติกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับการให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่และความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมโครงการ จะช่วยให้น้องมี sense of belonging วางใจว่าถ้าแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปจะไม่โดนใครดุว่าทำผิดหรือถูก ส่งผลให้มีโอกาสกล้าทำอะไรที่ไม่เคยทำมากขึ้น เพื่อการเปิดรับการเรียนรู้ตลอด 7 วันต่อไปนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเปิดประสบการณ์ครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพและความรู้สูงสุด เพราะเด็กแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ทำให้การมองเหตุการณ์เดียวกันมีความแตกต่างกันตามไปด้วย เราจึงมีกระบวนการที่ช่วยให้น้องฝึกการคิดแบบ “Think Possitive” คือเชื่อมโยงทุกอย่างจากการคิดบวก  ทุกเหตุการณ์ที่พบเจอเราจะให้น้องหาเหตุผลที่ทำให้ “ขอบคุณ” สิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยให้น้องสามารถตอบตัวเองได้ว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน ด้วยเหตุผลอะไร นอกจากนี้เราจะสร้างบรรยากาศให้น้องได้เรียนรู้การฝึกการตั้งคำถามที่ดี ฝึกทักษะการสังเกต ฝึกการหาโอกาสและการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ฝึกให้น้องกล้าที่จะขอโอกาสเพื่อได้ลองทำอะไรใหม่

        ตามติดชีวิตการทำงานที่น้องจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตื่น หรือเดินทางไปทำงานให้ทันเวลา    (กรณีิอาชีพที่ต้องเดินทางไปตามบริษัท ) เพื่อฝึกเรื่องของการรับผิดชอบตัวเอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในโลกของการทำงาน และขึ้นชื่อว่า “ทักษะ”ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน เราจึงต้องเริ่มสร้างสิ่งนี้ให้กับน้องตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมศึกษา และเรียนรู้ชีวิตการทำงานของอาชีพที่สนใจ ทั้งการสังเกตการณ์ และพูดคุยกับพี่อาชีพที่ดูแล

        ลักษณะการทำงานในแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกัน อาจไม่ได้สบายเหมือนอย่างน้องที่เคยคิดไว้ โดยในแต่ละวันจะมีสถานการณ์ที่เรากำหนดขึ้นมาซึ่งน้องอาจไม่เคยเจอมาก่อนอาจเป็นรูปแบบของการ Workshop

        ระหว่างการตามติดการทำงาน จะมีการประเมินพฤติกรรมในด้านต่างๆ เช่น ความตั้งใจเรียนรู้ ความรับผิดชอบ หรือมารยาทในการทำงาน หากน้องมีพฤติกรรมที่กระทบสต่อการทำงานของตนเอง ทางทีมพี่เลี้ยง จะส่งตัวกลับเพื่อมาพิจารณาในการส่งไปเรียนรู้ต่อพร้อมทั้งสอนวิธีคิดและการปฏิบัติตัว ทั้งนี้การจำลองสถานการณ์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ต้องการรับน้องที่อยากเรียนรู้จริงและทางครอบครัวเข้าใจธรรมชาติของการทำงานเป็นอย่างดีเท่านั้น!

วันของการสรุปผล วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 3 วันน้องจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนหลากหลายอาชีพ ทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของแต่ละอาชีพเพื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการตัดสินใจ นอกจากนี้จะมีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความคิด ความรู้สึก และทบทวนถึงเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้น้องได้รู้ว่าอาชีพที่บอกว่าชอบในตอนแรกจะใช่ต่อไปหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางที่ดีในอนาคต ผ่านการทำ Reflection เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้น้องค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เหมือนเป็นการที่ให้น้องได้สะท้อนวิธิคิดของตัวเอง ว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เพื่อตัดสิ่งที่ไม่ชอบออกไปได้

ข้อควรรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • กิจกรรมนี้ในบางอาชีพที่ต้องเดินทางไปทำงานกับบริษัท น้องจะต้องเรียนรู้การเดินทางเอง โดยใช้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถตู้ หรือรถเมล์ ซึ่งในการตามติดการทำงานวันแรกจะมีพี่เลี้ยงแต่ละอาชีพเดินทางไปเป็นเพื่อนก่อน ขากลับและวันอื่นๆ น้องต้องเดินทางเองตามแผนที่วางไว้ ( น้องเตรียมเงินค่ารถสำหรับการเดินทางไปทำงานมาด้วย ) สถานการณ์นี้ต้องการฝึกให้น้องออกจาก Comfort Zone กล้าเข้าหาคนอื่น เรียนรู้การแก้ปัญหา เพื่อฝึกให้น้องสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ ทั้งนี้จะมีพี่เลี้ยงคอยติดตามการเดินทางของน้องผ่านการโทรสอบถาม หรือติดต่อผ่านช่องทางที่น้องสะดวก แต่สำหรับผู้ปกครองที่ยังกังวลในเรื่องการเดินทาง สามารถใช้บริการพี่เลี้ยงรับ-ส่งได้ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่วันละ 300 บาท )
 • กิจกรรมนี้เราไม่บังคับค้างคืน แต่สำหรับคนที่นอนพักกับทางค่ายโดยมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด จะได้เรียนรู้วิธีคิดหรือทักษะที่มากกว่าคนอื่น ทางค่ายจะไม่มีนโยบายการปลุกน้องตอนเช้า หรือบังคับให้น้องนอนในตอนกลางคืน เพราะต้องการฝึกความรับผิดชอบตัวเอง แต่จะมีการพูดคุยให้เข้าใจตรงกันในวันแรกของการทำกิจกรรม(ค่าที่พักคืนละ 250 บาท น้องเตรียมถุงนอนมาเอง ทางเรามีหมอนให้ ห้องนอนรวมแอร์ แต่แยกชาย-หญิง)
 • ในระหว่างการตามติดการทำงาน หากน้องมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบแง่ลบ ต่อการทำงานของตนเอง ทางทีมพี่เลี้ยงจะส่งตัวกลับเพื่อมาพิจารณาในการส่งไปเรียนรู้ต่อพร้อมทั้งสอนวิธีคิดและการปฏิบัติตัว ทั้งนี้การจำลองสถานการณ์ ก็เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต โดยจะมีการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า
 • ครอบครัวและน้องต้องเข้าใจว่า ธรรมชาติของการทำงานแต่ละวัน เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เราเชื่อและสอนน้องเสมอว่า หากมีความตั้งใจจริง เขาจะเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เจอในแต่ละวันได้ ถึงแม้ว่าวันนั้นสถานการณ์การทำงานจะเป็นอย่างไร เราเรียกความคิดแบบนี้ว่า “Growth Mindset”

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ

 1. ตารางการฝึกอาชีพ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางค่ายฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รูปแบบการทำกิจกรรมของแต่ละอาชีพจะขึ้นอยู่กับวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอด บรรยากาศจะไม่เหมือนการเรียนที่วิทยากรอยู่กับน้องตลอดเวลา
 3. รูปแบบการทำกิจกรรมของแต่ละอาชีพ จะแตกต่างกัน อาจจะได้ลงมือปฏิบัติ หรือสังเกตการณ์การทำงาน ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับ ข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ ไม่กระทบต่อชีวิต และไม่กระทบต่องานหลักของวิทยากร และอุปกรณ์สำนักงาน
 4. หากน้องมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีมารยาทในการฝึกอาชีพ หากร้ายแรง ทางค่ายฯจะส่งน้องกลับทันที และไม่ชดเชยไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ระหว่างการติดตามการทำงาน 5 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบ ค่าเดินทางไปฝึกงาน และค่าอาหาร ด้วยตนเอง
 6. กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถดูแล และรับผิดชอบตัวเองได้ พี่ค่ายจะเดินทางไปส่งเพียงวันแรกของการฝึกอาชีพเท่านั้น วันที่เหลือน้องจะต้องเดินทางไปเอง
 7. ทางค่ายฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน หากเกิดเหตุสุดวิสัยกับตัววิทยากร หรือสถานที่ฝึกงาน ทางค่ายฯจะชดเชยให้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

สิ่งที่น้องจะได้รับ

ค่ายปี 2022

ราคา 15,000 บาท

ราคานี้รวม

ขั้นตอนการสมัคร

DC Master
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
รู้จักเราจากช่องทางใด
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการกับบริษัทในกลุ่มโนว์อาร์-เลิร์นนิ่ง* https://know-are.com/PDPA/

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402

รีวิวค่าย DC MASTER​

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย DC MASTER

น้องที่เคยมาค่าย Dc Master แล้วเจอเส้นทางของตัวเอง

น้องทิว เด็กค่าย Dc Master อาชีพสถาปนิก เอา Portfolio ไปยื่นหลังจากคะแนนถึง ไม่มีกรรมการคนไหนไม่ถามถึงการไปเรียนรู้งานที่บริษัทสถาปนิกชื่อดังที่เคยไปในค่ายเลย ผลออกมาทิวติด 3 ที่ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น้องปอง จากเด็กที่ไม่กระตือรือร้น และไม่ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิต หลังจากมาค่ายเปิดประสบการณ์อาชีพ (Dc Master) ทำให้มีแรงบันดาลใจ และชัดเจนว่าอยาเป็นเจ้าของกิจการ เลยเอาผลงานจากค่าย ไปยื่นทุนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย อย่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จนได้เป็น 1 ใน 8 จาก 200 กว่าคน ได้ทุนเรียนฟรี 100 %