DC JUNIOR สำหรับน้อง 7-12 ปี - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC JUNIOR สำหรับน้อง 7-12 ปี

Dc Junior ชวนน้อง 7-12 ปีมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่

กิจกรรมที่มีใน Dc Junior

เปิดโลกกว้าง

ประสบการณ์เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งจากตัวเอง สังคมโดยรอบ จากกิจกรรมนอกสถานที่สุดพิเศษ

ลองเรียนรู้

Workshop ฝึกทักษะชีวิต ทั้งทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการกล้าแสดงออก กิจกรรมจะเน้นไปที่เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เด็กรู้จักโลกกว้างขึ้น และได้ค้นหา สิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด

ลงมือทำจริง

Workshop ผสมกับการบรรยาย กับสายอาชีพที่หลากหลาย พร้อมสรุปผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจความหมายและคุณค่าของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น หลักจากนั้นจึงเป็นการฝึกคิด ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ออกตลอดระยะเวลา 3 วัน(reflex) เป็นการสะท้อน มุมมองของตนเองออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและเรียนรู้ไปด้วยกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. น้องอายุ 7 -12 ปี
2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการได้
4. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่น้องจะได้รับ

 ค่าเข้าร่วมโครงการ 9,900 บาทรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดวัน Workshop ค่าเดินทางนอกสถานที่ ค่าประกันการเดินทาง และค่าแบบทดสอบค้นหาความฉลาดของน้อง

1. ได้เปิดประสบการณ์ เจอมุมมองที่หลากหลายที่เหมาะกับการพัฒนาของช่วงวัย
2. เรียนรู้นอกสถานที่ ได้เจอจริง สัมผัสจริง!
3. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
4. เกิดแรงบันดาลใจที่ดีเปิดกว้างการมองภาพของอาชีพได้อย่างหลากหลาย และเห็นถึงมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพที่น้องสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางเดินชีวิตต่อไปได้ โดยผ่านประสบการณ์ขอตนเอง
5. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเข้าสังคม เรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ
6. มีโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ค่ายปี 2020

1.วันที่ 13-15 มีนาคม 2563
2.วันที่ 4-6 เมษายน 2563
3.วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563 (รอบปิดเทอมโรงเรียนอินเตอร์)
4.วันที่ 10-12 ตุลาคม 2563
5.วันที่ 24-26 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านรายละเอียดกิจกรรม
2. กรอกใบสมัครทางออนไลน์
3. รอทีมงานติดต่อกลับภายใน 7 วันหลังจากที่สมัคร

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402

รีวิวค่าย DC JUNIOR

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย DC JUNIOR

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Junior
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *