DC JUNIOR สำหรับน้อง 7-12 ปี – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC JUNIOR สำหรับน้อง 7-12 ปี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย DC JUNIOR

Dc Junior ชวนน้อง 7-12 ปีมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่

เด็กไทยส่วนใหญ่ ขาดทักษะที่จำเป็นในชีวิตทำงานจริง

กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนทำงานแล้ว จะดีกว่ามั้ยถ้ารู้วันนี้ และพัฒนาวันนี้เลย

น้องๆ มีปัญหานี้อยู่รึเปล่า?

เรียนไปวันๆ

เพราะไม่รู้ว่าเราเก่งหรือถนัดอะไร

โดนเปรียบเทียบ

กับคนรอบข้างเสมอ (คนเรามันไม่เหมือนกันปะวะ)

ไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร

ไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไร

จะดีกว่ามั้ย ถ้าน้องๆ…

 เปิดโลกกว้าง

ประสบการณ์เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งจากตัวเอง สังคมโดยรอบ จากกิจกรรมนอกสถานที่สุดพิเศษ

 ลองเรียนรู้

Workshop ฝึกทักษะชีวิต ทั้งทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการกล้าแสดงออก กิจกรรมจะเน้นไปที่เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เด็กรู้จักโลกกว้างขึ้น และได้ค้นหา สิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด

 ลงมือทำจริง

Workshop ผสมกับการบรรยาย กับสายอาชีพที่หลากหลาย พร้อมสรุปผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจความหมายและคุณค่าของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น หลักจากนั้นจึงเป็นการฝึกคิด ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ออกตลอดระยะเวลา 3 วัน(reflex) เป็นการสะท้อน มุมมองของตนเองออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและเรียนรู้ไปด้วยกัน

ค่ายนี้เหมาะกับใคร

สิ่งที่น้องจะได้รับ

ค่ายปี 2022

ราคา 9,900 บาท

ราคานี้รวม

สิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ

  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางค่ายฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และให้น้องได้มีประสบการณ์ หรือ Working Memory ในสายอาชีพนั้นๆ เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ในการค้นหาตัวเองต่อไป
  3. วิทยากรในแต่ละอาชีพเตรียมกิจกรรม Workshop มาไม่เหมือนกันในแต่ละสายอาชีพ บางอาชีพอาจจะไม่ได้มีการปฏิบัติครบทุกคน 

ขั้นตอนการสมัคร

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Junior
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
รู้จักเราจากช่องทางใด
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการกับบริษัทในกลุ่มโนว์อาร์-เลิร์นนิ่ง* https://know-are.com/PDPA/

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402

รีวิวค่าย DC JUNIOR