DC JUNIOR 1 DAY สำหรับน้อง 8-12 ปี - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC JUNIOR 1 DAY สำหรับน้อง 8-12 ปี

ค่ายอาชีพ 1 วัน ( Dc Junior) ชวนน้อง 7-12 ปี 16 ธันวาคมนี้ ให้โอกาสลูก มาเจอประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่จะช่วยให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่ ค้นหาตัวเองเจอก่อนเพื่อนวัยเดียวกัน

DC Junior เด็กวัยประถมเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้บทบาททางสังคม เรียนรู้มารยาท กาลเทศะ ความกล้าแสดงออก ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้โลกภายนอกตัวได้ดีกว่าในช่วงวัยอนุบาล 

การส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เปรียบเสมือนให้ลูกได้ชิมอาหารเมนูอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเมนูที่เคยกิน เก็บแต้มประสบการณ์ให้มากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน การได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้ลูกได้รู้ว่าสิ่งใดชอบ-ไม่ชอบ ตัดตัวเลือกที่ไม่ชอบออกไป และได้พบสิ่งที่ใช่เร็วขึ้น

Know Are เห็นความสำคัญของโอกาสที่ยังไม่เคยมีใครหยิบยื่นให้กับพวกเขา ในค่าย Dc Junior เปิดประสบการณ์อาชีพสำหรับน้องวัย 7-12 ปี

  • เรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ จากคนที่ทำอาชีพนั้นจริงๆ รู้ชีวิตการทำงานที่ไม่ได้มีแค่ด้านดีๆ ผ่านกระบวนการ Learning by doing ที่จะช่วยให้น้องได้สัมผัสความรู้สึกของอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้น
  • การปรับตัว กิจกรรมที่จะสอดแทรกเรื่องของความไว้ใจส่งผลต่อความกล้าแสดงออกกระตุ้นให้น้องรู้สึกไว้ใจสถานที่ พี่ๆและเพื่อนๆ จะช่วยให้น้องมี sense of belonging ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของและไว้ใจ วางใจว่าถ้าแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปจะไม่โดนใครดุว่าทำผิดหรือถูก ส่งผลให้มีโอกาสกล้าทำอะไรที่ไม่เคยทำมากขึ้น
  • ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จะช่วยให้โลกของเด็กในช่วงวัยนี้กว้างขึ้นกว่าเดิม ช่วยให้มีมุมมองที่โตกว่าเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกเส้นทางของตัวเองในอนาคต
  • บรรยากาศที่กระตุ้นต่อการเรียนรู้ ปกติเรามักเห็นเด็กไทยเวลาอยู่ในห้องเรียนไม่ค่อยกล้าตอบ กล้าคิด หรือกล้าแสดงความคิดเห็น แต่บรรยากาศที่ดีส่งเสริมให้น้องๆทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่ยากเย็น ช่วงวัยนี้ต้องมีการกระตุ้นหรือจูงใจให้น้องเกิดความอยาก โนว์อาร์พยายามสอดแทรกทักษะเหล่านี้ในค่าย เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาต่อการพัฒนาเด็ก
  • ความใกล้ชิด เราดูแลน้องเหมือนคนในครอบครัว โดยจะใช้จิตวิทยาและการพูดคุยกับเด็ก ใส่ใจในวิธีคิด และให้พื้นที่ในการแสดงออกและการมีตัวตน
  • รอบปี 2019 วันที่ 10 ก.พ.  รับจำนวนคลาสละ 30 คน เท่านั้น !
  • เรียนรู้ 4 อาชีพในรอบนี้ มีกราฟิกดีไซน์ บล็อกเกอร์รีวิวอาหาร You-tuber, และ ทันตแพทย์
  • ค่าเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และแบบทดสอบค้นหาความถนัด )

โครงการปี 2019

  • 23 มิถุนายน 2019
  • 24 พฤศจิกายน  2019

ตารางกิจกรรม

09.00 – 09.15 น.พิธีเปิด ผู้บริหารพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อเข้าใจภาพรวมของค่าย
09.15 – 10.00 น.กิจกรรมสันทนาการ สร้างความไว้ใจส่งผลต่อความกล้าแสดงออก
10.00 – 10.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
10.15 – 11.00 น.กิจกรรมแบบทดสอบพหุปัญญา ค้นหาความถนัด 8 ด้าน
11.00 – 12.00 น.วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาชีพกราฟิกดีไซน์ เข้าใจภาพรวมของอาชีพ สาธิตวิธีการออกแบบอย่างง่าย
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ ยูทูปเบอร์ รู้จักภาพรวมการทำงาน และเบื้องหลังอาชีพ
14.00 – 15.00 น.วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ ทันตแพทย์ เรียนรู้การทำงานของทันตแพทย์ การสาธิตวิธีแปรงฟันที่สะอาดและถูกต้อง
15.00 – 15.30 น.กิจกรรมสันทนาการ การทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ และการกล้าแสดงออก
15.30 – 16.30 น.วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ นักรีวิวอาหาร รู้จักการทำงาน ทักษะการเขียนเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้มีความสนใจอาหารที่รีวิว
16.30 – 17.00 น.นำเสนอผลงานReflex ตัวเอง / สรุปกิจกรรม  / มอบเกียรติบัตร
 

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Junior 1 Day
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
reCAPTCHA