โรงเรียนค้นหาตัวเอง ( Navigator Year Program ) สำหรับเด็ก ป.4 - ป.6 - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
โรงเรียนค้นหาตัวเอง ( Navigator Year Program ) สำหรับเด็ก ป.4 – ป.6

การศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นการท่องจำ เด็กวัยประถมเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้โลกภายนอก มากกว่าการอัดแน่นเนื้อหาการเรียน

“การส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน” จึงเปรียบเสมือนให้ลูกได้ชิมอาหารเมนูอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเมนูที่เคยกิน เก็บแต้มประสบการณ์ให้มากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน การได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้ลูกได้รู้ว่าสิ่งใดชอบ-ไม่ชอบ ตัดตัวเลือกที่ไม่ชอบออกไป และได้พบสิ่งที่ใช่เร็วขึ้น  เราจึงตัดสินใจสร้าง “โรงเรียนค้นหาตัวเอง” ขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆ ในช่วงวัยนี้ ได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน

รูปแบบกิจกรรม

 • เรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ จากคนที่ทำอาชีพนั้นจริงๆ รู้ชีวิตการทำงานที่ไม่ได้มีแค่ด้านดีๆ ผ่านกระบวนการ Learning by doing ที่จะช่วยให้น้องได้สัมผัสความรู้สึกของอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบของการ Workshop ผสมกับการบรรยาย กับสายอาชีพที่หลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสรุปผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจความหมายและคุณค่าของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น ในระหว่างการเรียน ผู้ช่วยโค้ชจะคอยสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอดกระบวนการ เพื่อส่งผลให้กับผู้ปกครอง
 • ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จะช่วยให้โลกของเด็กในช่วงวัยนี้กว้างขึ้นกว่าเดิม ช่วยให้มีมุมมองที่โตกว่าเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกเส้นทางของตัวเองในอนาคต
 • บรรยากาศที่กระตุ้นต่อการเรียนรู้ ปกติเรามักเห็นเด็กไทยเวลาอยู่ในห้องเรียนไม่ค่อยกล้าตอบ กล้าคิด หรือกล้าแสดงความคิดเห็น แต่บรรยากาศที่ดีส่งเสริมให้น้องๆ ทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่ยากเย็น
 • ช่วงวัยนี้ต้องมีการกระตุ้นหรือจูงใจให้น้องเกิดความอยาก โนว์อาร์พยายามสอดแทรกทักษะเหล่านี้ในโรงเรียน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาต่อการพัฒนาเด็ก
 • ความใกล้ชิด เราดูแลน้องเหมือนคนในครอบครัว โดยจะใช้จิตวิทยาและการพูดคุยกับเด็ก ใส่ใจในวิธีคิด และให้พื้นที่ในการเข้าถึงกิจกรรม

Coach ที่ดูแลน้องตลอดโครงการ

 • โค้ชพี่ชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ผู้บริหารธุรกิจเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและโค้ชวิธีคิดให้กับเด็ก ประสบการณ์พัฒนามานานกว่า 8 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. น้อง ป.4 – ป.6 ที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 2. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าใช้จ่ายและช่วงเวลาการทำกิจกรรม

 • Full Course สมาชิกเดือนละ 10,000 บาท ราคานี้รวมค่าสอน ค่า Coach วิทยากร อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่รวมค่ารถรับส่ง อาจมีกิจกรรมภายนอก รูปแบบกิจกรรมภายนอกคือนัดกันที่สถานที่ ผู้ปกครองส่งตามจุดที่นัดหมาย ไม่รวมค่าอาหาร เด็กๆ ซื้อมาทานเล่นได้
  หมายเหตุ : เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของประสบการณ์นอกห้องเรียนเท่านั้น
 • กิจกรรมเรียนต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. ( ช่วงบ่ายในบางสัปดาห์อาจมีการทำงานกลุ่มโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เนื่องจากวิทยากรทุกคนที่ทางโรงเรียนเชิญเป็นระดับเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างาน ค่อนข้างมีตารางที่ไม่แน่นอน
  รับคลาสละ 30 คน มีพี่คอยดูแล 1 คนต่อน้อง 5 คน

สถานที่เรียน : Know Are สาขางามวงศ์วาน ซอย 14

กำหนดเปิด :  อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ, 2562

สอบถามเพิ่มเติม/สมัคร ติดต่อ

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

Navigator Year Program สำหรับเด็ก ป.3 - ป.6
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *