โรงเรียนค้นหาตัวเอง ( Navigator Year Program ) สำหรับเด็กม.1 - ม.4 - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
โรงเรียนค้นหาตัวเอง ( Navigator Year Program ) สำหรับเด็กม.1 – ม.4

โรงเรียนค้นหาตัวเอง ( Navigator Year Program ) สำหรับเด็กม.1 – ม.4

“อะไรทำให้คนคนหนึ่งชัดเจนกับตัวเอง รู้จักสิ่งที่ชอบ ความสามารถ บุคลิกภาพ งานที่เหมาะสม และพุ่งแรงๆ ไปสู่การประสบความสำเร็จ”

Know Are เลยเกิดค่าย Navigator 2 วันขึ้นมา ที่แค่ 2 วันก็ช่วยให้เด็กชัดเจนกับตัวเองขึ้นอีกหลายเท่าตัว แต่ไม่อยากให้จบแค่นั้น จึงตกผลึกจนกลายเป็น “โรงเรียนเปิดประสบการณ์ชีวิต” ที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบของการค้นหาตัวเอง 1 ปีชัดเจน 2 ปีมั่นใจ และ3 ปีเห็นผล

ทางเราเห็นว่าเยาวชนควรต้องมีการดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันที่ดี จัดให้น้องๆ ได้เรียนรู้ให้มากที่สุด ผ่านบรรยากาศการเรียนแบบ Activity + Facilitate + Coaching + Motivation เพื่อช่วยให้ตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมามากมาย

 เราจึงตัดสินใจสร้าง “โรงเรียนเปิดประสบการณ์ชีวิต” เกิดจากคำถามที่ว่า น้องๆ เรียนไปเพื่ออะไร ทำไมต้องเรียน แล้วสุดท้ายแล้วชีวิตต้องการอะไร โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระยะยาว 1 ปี และจบคอร์สใน 3 ปี การจบคอร์สนี้ผลลัพธ์คือการตอบคำถามตัวเองได้ว่าชีวิตจะเอาอย่างไรต่อ จะเดินไปทางไหน เก่งอะไร มีจุดแข็งอย่างไร รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งไหน สิ่งไหนทำได้ดี สิ่งไหนที่เหมาะกับบุคลิกภาพของน้อง

 • Growth Mindset ที่ดีต่อการเติบโต สร้างวิธีคิด ให้เกิดความ “อยาก” ที่จะค้นหาตัวเอง มีแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นสร้างเป้าหมายในชีวิต

 • รู้จักตัวเองผ่านการได้เจอ ได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย ตามบุคลิกภาพจากหลักการที่ต่อเนื่องจากการทดสอบมาแล้วในค่าย Dc Navigator

 ตัวอย่างกิจกรรม : พาออกนอกสถานที่ไปดูและลองทำงานที่ต้องใช้ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ อาจจะพาไปบ้านพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห์สัตว์พิการ ให้รู้ว่าตัวเองอยากช่วยเหลือคนอื่นจริงไหม อย่างหลายคนอยากเป็นหมอไม่ว่าหมออะไร ได้รู้ตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยว่าอยากเพราะคนอื่นชื่นชม หรืออยากเพราะอยากช่วยเหลือคนอื่นจริงๆ

หรือ เจออาชีพสายที่ต้องใช้ความครีเอทีฟ เช่นผู้กำกับและproduction / Marketing / Graphic Design ออกแบบ / สถาปนิก มีเวิร์คชอปให้ลองทำงานที่ใช้ความครีเอทีฟ ให้รู้กันไปเลยว่าสายนี้เหมาะไหม คิดเก่งไม่เก่ง บางคนอาจจะรู้เลยว่าไม่ถนัดคิด ถนัดทำ ก็จะตอบตัวเองได้ ในระหว่างการทำกิจกรรมจะมีพี่ๆคอยช่วยสังเกตและบันทึกผล

 • Reflection ที่ดีกับ Facilitator มืออาชีพ 

Coach ที่ดูแลน้องตลอดโครงการ

 1. โค้ชพี่ฝาย – ฝายวารี ประภาสะวัต ผู้อำนวยการหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. โค้ชพี่ชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ผู้บริหารธุรกิจเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและโค้ชวิธีคิดให้กับเด็กวัยรุ่น ประสบการณ์พัฒนามานานกว่า 8 ปี
 3. โค้ชพี่ปังปอน- ผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ที่ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 4. โค้ชพี่ยูโด – อดีตตัวเเทนนักเรียนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. น้อง 14 ปีขึ้นไปที่ต้องการค้นหาตัวเอง
 2. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 3. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าใช้จ่ายและช่วงเวลาการทำกิจกรรม

 • Full Course สมาชิกเดือนละ 8,000 บาท ราคานี้รวมค่าสอน ค่า Coach วิทยากร อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่รวมค่ารถรับส่ง กรณีรวมรถกันไปทำกิจกรรมภายนอก รูปแบบกิจกรรมภายนอกคือนัดกันที่สถานที่ ผู้ปกครองส่งตามจุดที่นัดหมาย ถ้าอยากรวมรถก็จ่ายกันตามจริง เด็กๆ ช่วยกันจัดหา (เป็นการฝึกเด็กไปในตัว) ไม่รวมค่าอาหาร เด็กๆ ซื้อมาทานเล่นได้หากต้องทำกิจกรรมกันต่อ
  หมายเหตุ : อยากให้ลูกเรียนต้องกล้าที่จะปล่อยให้เผชิญความลำบาก ในบางกิจกรรมชวนเด็กขึ้นรถตู้รถเมล์เผื่อฝึกวิธีคิด โดยมีพี่ๆ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 •  กิจกรรมเรียนต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น. ( ช่วงบ่ายในบางสัปดาห์อาจมีการทำงานกลุ่มโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เนื่องจากวิทยากรทุกคนที่ทางโรงเรียนเชิญเป็นระดับเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างาน ค่อนข้างมีตารางที่ไม่แน่นอน
  รับคลาสละ 25 คน มีพี่คอยดูแล 1 คนต่อน้อง 6-7 คน

สอบถามเพิ่มเติม/สมัคร ติดต่อ

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

โรงเรียนค้นหาตัวเอง ( Navigator Year Program ) สำหรับเด็กม.1 - ม.4
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *