โรงเรียนเปิดประสบการณ์ทักษะชีวิต (โรงเรียนคู่ขนาน เรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ ) สำหรับน้อง 6-18 ปี คลาสแยกตามอายุ - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
โรงเรียนเปิดประสบการณ์ทักษะชีวิต (โรงเรียนคู่ขนาน เรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ ) สำหรับน้อง 6-18 ปี คลาสแยกตามอายุ

โรงเรียนคู่ขนาน โรงเรียนพัฒนาทักษะชีวิต

“โรงเรียนคู่ขนาน” จะให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือก ก็เป็นห่วงเรื่องวิชาการ แต่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการ ก็เป็นห่วงเรื่อง “ทักษะชีวิต”

เราจึงตั้งใจสร้าง โรงเรียนคู่ขนาน ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของทักษะชีวิต เพราะทุกวันนี้คนที่มีทักษะชีวิตที่ดี ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมและทักษะต่างๆ ที่ใช้กับการทำงาน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายกว่าคนที่มีแค่ความเก่ง

สิ่งที่การศึกษาในระบบให้ทุกวันนี้อาจไม่เพียงพอต่อการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แม้บางคนเกรดจบน้อยแต่มีโอกาสสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมีมากกว่าคนที่ได้เกียรตินิยม เพียงเพราะมี “ทักษะชีวิต” ที่มากพอที่ช่วยสร้าง Value ให้กับตัวเองได้

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Problem-based Learning เน้นการสร้างสถานการณ์และกระตุ้นให้เด็กอยากแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เด็กจะเป็นผู้ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวัง และเกิดความภูมิใจเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข
  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Independent Study คือการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่แต่ละคนยังขาดหรืออยากพัฒนาเพิ่มในด้านต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่น้องเรียนรู้จะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เด็กชายเอ มีความสามารถในการคิดไอเดียธุรกิจ สิ่งใหม่ๆ จะเกิดขึ้นกับเขาได้เสมอ แต่พอจะนำเสนอหรือถ่ายทอดให้คนอื่นฟัง กลับเป็นเรื่องที่ยากมาก จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เด็กชายเอ ควรพัฒนาเป็นอันดับแรกเลย ก็คือ ทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร จึงต้องพัฒนาสิ่งที่ก่อน
  • สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ เป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานในอนาคต อาทิเช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสริางสรรค์ หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะอื่นๆ อีกเพียบ เพราะในอนาคตทักษะเหล่านี้ AI ไม่สามารถทำงานแทนได้

ช่วงอายุที่เปิดรับ

กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3 )

กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6)

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ช่วงเวลาเวลาเรียน

กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น เรียนต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ช่วง 09.00-12.00 น.

กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย เรียนต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-16.00 น.

กลุ่มมัธยมศึกษาต้น เรียนต่อเนื่องทุกวันเสาร์ 13.00-16.00 น.

ค่าเทอมโรงเรียนคู่ขนาน

การพัฒนาทักษะชีวิตแนะนำให้เริ่มที่ 3 เดือน เพราะพัฒนาน้องต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องค่าเรียน 3 เดือนอยู่ที่ 15,000 บาท (มีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัคร 6 เดือน และ 1 ปี )

สถานที่เรียน

เรียนที่ Know-Are Space งามวงศ์วาน 14 จ. นนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง(กรณีมีคลาสออกพื้นที่)

ดูแลหลักสูตรโดย : คณาจารย์ระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและโค้ชทักษะชีวิต

หมายเหตุ : โรงเรียนนี้ไม่เหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องการให้ลูกอ่านหนังสือ ติวเยอะเพื่อได้คะแนนสอบดีๆ

*** เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มเรียนได้ทันที เปิดรับแค่คลาสละ 10 คนก่อนเท่านั้น ผู้ปกครองที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าได้ทาง Official Line ของโรงเรียน***

สนใจให้ลูกทดลองเรียน ปรึกษารอบที่เปิดรับได้ทาง
Line @Change.School (มีตัว @)
หรือโทร 097-090-8402

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

โรงเรียนคู่ขนาน
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *