คอร์สออนไลน์พัฒนาทักษะแห่งอนาคต – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
คอร์สออนไลน์พัฒนาทักษะแห่งอนาคต

คอร์สออนไลน์สอนทักษะแห่งอนาคต เป็นคอร์สออนไลน์ที่เหมือนมีครูไปสอนให้ที่บ้าน ใช้เวลาที่บ้านให้เป็นประโยชน์

ห่างจากโทรศัพท์มือถือ ใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อการฝึกทักษะแห่งอนาคต เรียนรู้ได้อย่างอิสระ รับผิดชอบเป้าหมายด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นโค้ชในการนำการเรียนรู้ กระตุ้นและให้ความมั่นใจว่าลูกๆทำได้แน่นอน

**ตัวอย่างภารกิจ**

• ทำสบู่เหลวล้างมือขาย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผน การหาซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบ การลงมือทำ การทำการตลาด การหาช่องทางขาย ไปจนถึงการทำให้ธุรกิจของตัวเองเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาจริงๆ

**ทักษะที่เด็กๆ จะได้ **

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทุกกระบวนการด้วยตัวเองเลยค่ะ คุณครูจะคอยโค้ชให้ สิ่งสำคัญที่เค้าจะได้คือ

• ทักษะการวางแผน
• ทักษะการแก้ปัญหา
• ทักษะการ Presentation
• ทักษะการโน้มน้าวใจ
• ความคิดสร้างสรรค์
• การเจรจาต่อรอง
• ความมั่นใจในตัวเอง
• Growth mindset หรือความคิดที่อยากจะเติบโต

และเค้าจะเกิดความรู้ว่าต้องการไปถึงเป้าหมายนั้น พอเกิดความรู้สึกนี้ระหว่างการเรียนรู้นี้แล้ว จะถูกนำไปใช้กับทุกๆ เรื่องได้โดยธรรมชาติเลยค่ะ เค้าจะเกิดความรู้สึกอยากทำมันโดยที่เราไม่ต้องบังคับ

**กระบวนการเรียนรู้ **

เรียนเป็น Project based-Learning คือลงมือทำจริงโดยเรียน 1 ภารกิจ/เดือน เรียนวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์เรียนช่วงเย็นวันละ 30 นาที-1 ชั่วโมง หรือวันเสาร์อาทิตย์วันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง ใน 1 เดือน คุณครูจะให้โจทย์ สอน กระตุ้นให้เกิดทักษะและผลลัพธ์ โดยจะคุยกับเด็กๆ ผ่านแอพ Zoom และผู้ปกครองก็จะได้แนวทางจากคุณครูไว้ใช้สนับสนุนลูกด้วยค่ะ ตอนที่อยู่ที่บ้าน

**จำนวนที่รับ**

การเรียนรู้ใน 1 รอบรับได้จำกัดแค่ 5 คนต่อ 1 ช่วงเวลา เพื่อการดูแลและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

**ช่วงอายุที่เหมาะสมกับรูปแบบนี้**

– ป.4​ – ป.6
– ม.1 – ม.3

รีวิวคอร์สออนไลน์พัฒนาทักษะแห่งอนาคต