menu

All Posts By:

nutn0n

เรื่องราวน่าสนใจ

Featured Image

โครงการโรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียนสู่ภาคธุรกิจ

ค่าย

โรงเรียนสอนทักษะชีวิตให้พร้อมสู่ภาคธุรกิจ เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต .
Featured Image

โครงการต่อเนื่อง DC Navigator เพื่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

ค่าย

  โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต .
Featured Image

Dream Catcher 8 ฝึกทำอาชีพในฝัน ตามติดชีวิตวัยทำงาน

ค่าย

ค่ายสำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรือเพิ่งเรียนปี 1 (อายุ 15-19 ปี) ได้ลองทำอาชีพในฝัน ลองแบ่งเวลาจากการเรียนพิเศษ หรือเรียนในโรงเรียน มาเรียนรู้ชีวิตจริง ๆ .