เกี่ยวกับเรา – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
เกี่ยวกับเรา

รู้จักกับเรา

นายสัตวแพทย์ฝั่งนที ประภาสะวัต ได้มองเห็นถึงปัญหาในเรื่องของการศึกษาที่เด็กส่วนใหญ่จบออกมาทำงานไม่ตรงสาย เพราะเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยมักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง บางคนเลือกเรียนตามเพื่อน หรืออย่างบางคนที่คิดว่าคณะที่สอบเข้าตอบโจทย์ความฝันของตัวเองแต่ระหว่างทางกลับค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบคณะที่เรียนอยู่ เนื่องจากข้อมูลแนะแนวการศึกษาส่วนใหญ่นำเสนอเพียงด้านดีของคณะและอาชีพเท่านั้น

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว กิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์ยังเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งเองที่เรียนจบมาทำงานไม่ตรงสาย เพราะรูปแบบการทำงานไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตรวมไปถึงบุคลิกภาพส่วนตัว

อย่างนายสัตวแพทย์ฝั่งนที ประภาสะวัต โดยส่วนตัวชอบเลี้ยงสัตว์ก็เลยตัดสินใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในคณะสัตวแพทย์ แต่พอได้มาเรียนรู้ว่าสัตวแพทย์ต้องทำงานอยู่ในที่เดิมๆ ใน 1 วันเจอคนไม่กี่คน หรือต่อให้เจอเจ้าของสัตว์ก็พูดคุยแต่เรื่องการรักษา งานเป็นงานรูทีน แม้รายละเอียดจะเปลี่ยนไป และที่สำคัญเวลาทำงานไม่ค่อยยืดหยุ่น

นอกจากจะชอบเลี้ยงสัตว์แล้ว การจะเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่แค่ชอบเลี้ยง แต่ต้องมี “ความเป็นตัวเอง” ที่เหมาะกับงานนั้นๆด้วย คนที่มี “บุคลิกภาพ” แบบ Extrovert คือชอบทำงานแบบพบปะผู้คน อย่างนายสัตวแพทย์ฝั่งนทีจึงไม่เหมาะกับงานรูปแบบนี้ ที่สำคัญคือเป้าหมายในชีวิตของเขาคือการท่องเที่ยว มีอิสระในเรื่องเวลา ดังนั้นการทำงานประจำจึงไม่ตรงกับเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะเป็น

ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองชอบทำอะไรจริงๆก็ตอนที่ทำงานแล้ว เพราะได้ลงมือทำและสัมผัสรูปแบบของการทำงานจริง เมื่อเห็นถึงความสำคัญถึงเรื่องนี้ “บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด” จึงเกิดขึ้นภายใต้ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ที่ทีมงานทุกคนมองว่าไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับเด็กไทยคนอื่นๆ อีกต่อไป เพราะอาจทำให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรบุคคลทางสายอาชีพนั้นๆ ได้ จึงเกิดแนวคิดแรกที่ทำให้เด็กไทยตั้งแต่วัยมัธยมศึกษา ได้ไปลองทำงานในสภาพแวดล้อมของอาชีพนั้นจริงๆ ซึ่งจะได้เห็นทั้งชีวิตประจำวัน การได้ลงมือทำงานจริง และใช้ชีวิตอยู่กับพี่ที่ทำงาน ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ น้อง ๆ สามารถสอบถามเรื่องราวการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อไขข้อข้องใจในวิชาชีพนั้น ๆ กระบวนการเหล่านี้เหมือนเป็นการเล่าความจริงของอาชีพให้เด็ก ๆ ฟัง เมื่อเขาเห็นครบรอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจ

จากโครงการเล็กๆ ที่มีทีมงานไม่กี่คน แต่ด้วยแนวคิด อุดมการณ์ได้เริ่มก่อตัวกลายเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่มีต่อการศึกษาและการค้นหาตัวเองของเด็กไทย ทำให้เป้าหมายปลายทางของกิจการเพื่อสังคมแห่งนี้ที่เป็นการทำให้เด็ก ๆ ได้รู้ (Know) ตัวเอง ว่าต้องการจะเป็น (Are) อะไร และช่วยผลักดันเด็กไทยให้นำไปสู่การตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างมีทิศทางและรู้จักตัวเองมากขึ้นกว่า 84 % ของจำนวนเด็กที่ผ่านค่ายต่างๆ ของโนว์อาร์กว่า 5,000 คน จนปัจจุบันมีโครงการรวมแล้วกว่า 10 โครงการที่เหมาะกับน้องแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา

Know Are จึงเป็นองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเยาวชนไทยในการเรียนรู้ด้วยการดึงศักยภาพและความสนใจของพวกเขาออกมา เมื่อเด็กรู้จักความฝันของตัวเอง ทำตามสิ่งที่ตัวเองรัก และเติบโตขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในภายภาคหน้า

เราทำงานเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความสุขให้กับเด็กไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนและตั้งใจเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาชีวิตที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุขกับการทำงานและเส้นทางที่ตัวเองเลือก

ทีมงานของเรา

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดในการพัฒนาเด็กไทยและแก้ปัญหาการศึกษา รวมถึงเด็กที่ผ่านโครงการแล้วอยากพัฒนาตัวเอง อยากส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนคนอื่นๆ

โค้ชพี่ชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารธุรกิจเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาผ่านกระบวนการค้นหาตัวเองให้กับวัยรุ่น ประสบการณ์การทำค่ายเด็กและเยาวชนมานานกว่า 10 ปี และเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อแม่ในเรื่องของการกระตุ้น และดึงศัยภาพของลูกมาไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว 

พี่ชายฝั่งจบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนตัวชอบเล่นฟุตบอล/รักบี้ เล่นFIFA เพื่อเข้าใจโลกของเด็กวัยรุ่นและสามารถทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในใจของเด็กๆ ได้ง่าย ผ่านประสบการณ์การฝึกเป็น Facilitator มาแล้ว พี่ชายฝั่งจึงพร้อมที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีแนวทางของตัวเอง

โค้ชพี่หญิงฝาย – ฝายวารี ประภาสะวัต

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก พี่หญิงฝาย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จบปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่หญิงฝายเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย และพร้อมที่ส่งต่อความรู้และการพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่

โค้ชพี่นุ่น ชนัญญา ดอกรัก

ปัจจุบันทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคอยเป็นสื่อกลางระหว่างน้องและผู้ปกครอง จากเด็กขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก และที่บ้านคาดหวังว่าอยากให้ทำอาชีพครู แต่วันนี้พี่นุ่นได้พัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของการเข้าหาคน การกล้าแสดงออก จนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี 

พี่นุ่น จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) โดยส่วนตัวชอบเดินทางไปตามชุมชน เดินป่า หรือไปปีนเขา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทั้งในเรื่องการเข้าสังคม การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดวิธีคิดและวิธีการไปถึงเด็กๆ

“พัฒนาจากเด็กค่าย กลายเป็น Staff Leader”

นอกจากการพัฒนาน้องๆ ที่มาเข้าค่ายเพื่อการค้นหาตัวเองให้เจอแล้ว Know Are ยังมีพื้นที่สำหรับพัฒนาศักยภาพของเด็กค่ายในด้านความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ การเข้าสังคม และเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงในรูปแบบที่โรงเรียนทั่วไปไม่มีสอน เราจึงมีทีมของน้องเด็กค่ายเก่า ที่คอยช่วยสนับสนุนในส่วนงานที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาน้องๆ ให้ค้นหาตัวเองเจอได้เร็วขึ้น