“ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี เป็นคนไม่มีระเบียบ” แก้ด้วยเมทริกซ์จัดลำดับความสำคัญ – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
“ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี เป็นคนไม่มีระเบียบ” แก้ด้วยเมทริกซ์จัดลำดับความสำคัญ

“ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี เป็นคนไม่มีระเบียบ” แก้ด้วยเมทริกซ์จัดลำดับความสำคัญ

ไอเซนฮาวน์เมทริกซ์ (Eisenhower Matrix)

คือ วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยให้เราทราบได้ว่ากิจกรรมใดมีความสำคัญและไม่สมควรได้รับความสนใจจากเราเลย
.
ผู้สร้าง Eisenhower Matrix ที่มีชื่อเสียงคือ Dwight Eisenhower ได้กล่าวไว้ว่า “เรื่องด่วนส่วนใหญ่ไม่สำคัญ และสิ่งสำคัญที่สุดไม่เร่งด่วน”
.
เมทริกซ์จะจัดหมวดหมู่งานของคุณเป็น 4 ส่วนตามสิ่งที่คุณต้องทำในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างวัน
.
1.ทำทันที (เร่งด่วนและสำคัญ)
คือ งานที่จะต้องส่งภายใน 1-2 วัน มีผลกระทบต่อภาพรวม หรือความฝัน ซึ่งจะเป็นงานที่ต้องทำ หากไม่ทำจะส่งผลต่องานชิ้นอื่น ๆ หรือมีผลกระทบตามมา
.
2.จัดการเวลา (ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ)
งานที่มีเวลากำหนดชชัดเจน แต่ยังไม่ใกล้วันส่ง ซึ่งระยะเวลาในการทำมากกว่า 3-4 วันขึ้นไป
.
3.มอบหมาย (เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ)
เป็นงานที่จะต้องทำภายใน 1-2 วัน แต่สามารถทำได้ทุกเมื่อ ทุกเวลาและไม่จำเป็นต้องใช้กำลังสมองมาก เช่น การตอบอีเมลล์
.
4.ลดการทำ (ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ)
คือ สิ่งที่เราอาจจะเลื่อนวันกำหนดส่งได้ เป็นปัจจัยที่เราสามารถเลื่อได้ ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อชีวิต
.
การบ้านเยอะ หนังสือก็ต้องอ่าน เยอะไปทุกสิ่งอย่าง ลองจัดการด้วย “เมทริกซ์จัดลำดับความสำคัญ” กันดูนะคะ

No Comments

Leave a Reply