ใคร ๆ ก็สามารถเป็น “คนเก่ง” ได้ – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
ใคร ๆ ก็สามารถเป็น “คนเก่ง” ได้

ใคร ๆ ก็สามารถเป็น “คนเก่ง” ได้

ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็เห็นคนเก่งเดินสวนทางกันเต็มไปหมด จึงไม่แปลกที่มีคนเก่งจำนวนมาก แต่เก่งอย่างเดียวพอไหม?
.
วันนี้ Knoware จะมาบอก “ลักษณะของคนเก่งที่คุณก็สามารถเป็นได้” ไปดูกันนค่า
.
1.มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายอยางชัดเจน
ลักษณะของคนเก่งที่คุณสามารถแยกออกได้อย่างชัดเจน จากคนทั่วไป คือ ความม่งมั่นอย่างเนียวแน่นต่อสิ่งที่ทำ จนฉายแววออกมาให้คนรอบข้างได้รับรู้
.
2.มีความคิดสร้างสรรค์และมักจะทำมากกว่าคนอื่น ๆ เสมอ
คนเก่ง มักจะนำเสนอแนวคิดและการปฏิบัติที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเสมอ ซึ่งนอกจาหจะเสนอแนวทางการทำแล้ว ยังลงมือทำจริงมากว่าคนทั่วไป
.
3.มีทัศนคติดีต่อเพื่อร่วมงานแและคนรอบตัวในทิศทางที่ดี
หนึ่งสิ่งที่อาจจะอาศัยเวลาในกาารตัดสิน นั้นคือ “การมีทัศนคติที่ดี” การที่คุฯได้พบเจอกับคนเก่ง เขามักจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบตัว ไม่ตัดสินจากภายนอกและมักจะปราณีปราณอมก่อนเสมอ
.
4.ชอบที่จะทำงานเป็นทีมและทำได้เป็นอย่างดี
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต่างอาศัยอยู่ร่วมกันและอยู่กันเป็นกลุ่มคนเก่งส่วนใหญ่เขามักจะชอบที่จะทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมแลัสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

No Comments

Leave a Reply