โรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ

 
“โรงเรียนคู่ขนาน” โรงเรียนสอนทักษะชีวิตให้พร้อมสู่ภาคธุรกิจ เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคม เพื่อใหเด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต

เด็กไทยส่วนใหญ่เติบโตมาแบบเก่งวิชาการจนหลายครั้งเราไม่เก่งวิชาชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆตอนทำงานแล้ว ถ้าหากสังเกตจะพบว่าเด็กที่จบจากคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าจะทำงานเก่งหรือมีโอกาสประสบความสำเร็จเท่าๆกัน แม้บางคนเกรดจบมาจะด้อยกว่าแต่โอกาสสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมากกว่า นั่นแปลว่าสิ่งที่การศึกษาในระบบให้ไม่เพียงพอต่อการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ในเมื่อการศึกษาในระบบให้ทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ แล้วตอบได้ว่า 1+1 = 2  โรงเรียนคู่ขนานเองจึงขอเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันเช่นกัน เพื่อให้เด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต

โรงเรียนคู่ขนาน

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคน ใช้ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การตั้งเป้าหมายในชีวิต การทำงาน การเรียน การเลี้ยงลุก เพราะในการในการใช้ชีวิตไม่ว่าในช่วงวัยใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการคิดที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การตั้ง เป้าหมาย การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

ทางโรงเรียนคู่ขนาน จึงเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในการใช้ Six Sigma Methodology ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรระดับโลก

ความฉลาดในการรับมือกับปัญหา Problem Solving

กิจกรรมที่มีใน โรงเรียนคู่ขนาน

 • จับคู่แชร์ Success Case และ Top Secret
 • Ball Game Simulation (workshop) จำลองเกมเพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายร่วมกัน โดยการระดมความคิดจากทุกคนในกลุ่ม
 • Coin Sliding Simulation จำลองการเพิ่มผลผลิต โดยให้ทุกคนในทีมช่วยกันระดมความคิด หาวิธีที่ดีที่สุด!

สิ่งที่จะได้รับ

 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจลงมือแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลงมือปฏิบัติเสมือนจริง! เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการแก้ปัญหาได้มากขึ้น
 • สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแก้ปัญหาของตัวเองได้
 • Workshop ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในกิจกรรม
 • ทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้า ซึ่งทุกสายงานจำเป็นต้องมี
 • Soft Skills อื่นๆที่จะได้จากกิจกรรม Workshop เช่น Teamwork, Always Punctual, Communication, Creativity, Friendly Personality, Social Skills และ Time Management
 • ปลูกฝัง Mindset ที่กระตุ้นให้น้องอยากพัฒนาตัวเอง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • น้องอายุ 14 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

 • วันที่ 25 – 26 สิงหาคม (ไป-กลับ)

ค่าใช่จ่ายในกิจกรรม

 • 6,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน – ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ ครึ่งราคา 3,000 บาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะทางทีมงานจะส่งต่อให้กับน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่จัดกิจกรรม

 • Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...