DC Navigator

DC Navigator เริ่มต้นรู้จักตัวเอง

สำหรับน้องๆ มัธยมที่ยังสับสนหรือคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองจะทำอะไร ชอบอะไร หรือเหมาะกับอะไร เวิร์คชอป DC Navigator ช่วยแนะนำแนวทาง ให้น้อง ๆ ได้เริ่มต้นในการทบทวนและรู้จักตัวเอง

กิจกรรมที่มีใน Dc Navigator

ทบทวนความชอบ ความถนัด ค้นหาบุคลิกภาพ

กิจกรรมค้นหาความชอบ ความถนัดและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพด้วยแบบทดสองทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพร้อม Workshop ที่จะทำให้น้องได้รู้จัก เข้าใจ และมองเห็น “คุณค่า” ในชีวิตมากขึ้นด้วยการกระตุ้นให้คิด และตอบคำถามกับตัวเอง

Sharing แนวทางและวางแผนชีวิต

แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และวางแผนอนาคตของน้องพร้อมครอบครัวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาที่มีประสบการณ์มานานกว่า 8 ปี และนักพัฒนาการเด็ก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. น้องตั้งแต่ม.2 ขึ้นไป ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการทำกิจกรรม
  2. น้องที่มีความสับสน หรือยังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหน
  3. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
  4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกช่วงที่กำหนด
  5. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่น้องจะได้รับ

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 5,900 บาท รวมอาหารกลางวันในวัน Workshop และค่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา

1. น้องจะรู้และเข้าใจ รวมถึงตระหนักได้ว่าตนเองมีความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพเพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

2.เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการใช้ชีวิต

3.ได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น

4.ได้พัฒนาทักษะการปรับตัวเข้าสังคม ฝึกให้กล้าคิด กล้าแสดงออก

กำหนดการ Dc Navigator

รอบที่ 1 : วันที่ 15 – 16 ก.ย. 2561

รอบที่ 2 : วันที่ 17 – 18 พ.ย. 2561

ค่ายไปกลับ 2 วัน (หากไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว สามารถนัดทำกิจกรรมแบบไพรเวทหรือแบบออนไลน์ได้)

สถานที่ทำกิจกรรม

Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402 , 092-9839464

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Navigator

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...