โครงการของเรา

ตารางโครงการ

ตารางโครงการปี 2018

เดือน สิงหาคม

DC Navigator 4 – 5 ส.ค.

โรงเรียนคู่ขนาน 25 – 26 ส.ค.

เดือน กันยายน

DC Navigator 15 – 16 ก.ย.

DC Master 901 30 ก.ย. – 6 ต.ค.

เดือน ตุลาคม

DC Flyer 10- 13 ต.ค.

DC Master 902 14 – 20 ต.ค.

ค่าย แอร์โฮสเตส สจ๊วต
16 – 19 ต.ค.

DC Junior 20 – 22 ต.ค.

โรงเรียนคู่ขนาน 27 – 28 ต.ค.

เดือน พฤศจิกายน

Dream Career Executive
24-25 พ.ย.

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...