โรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ
โรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ

โรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมสู่ภาคธุรกิจ

[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”content-wrapper” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

โรงเรียนคู่ขนาน โรงเรียนพัฒนาทักษะชีวิต

 [pullquote]”โรงเรียนคู่ขนาน” จะให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือก ก็เป็นห่วงเรื่องวิชาการ แต่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการ ก็เป็นห่วงเรื่อง “ทักษะชีวิต”[/pullquote]

เราจึงตั้งใจสร้าง โรงเรียนคู่ขนาน ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของทักษะชีวิต เพราะทุกวันนี้คนที่มีทักษะชีวิตที่ดี ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมและทักษะต่างๆ ที่ใช้กับการทำงาน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายกว่าคนที่มีแค่ความเก่ง

สิ่งที่การศึกษาในระบบให้ทุกวันนี้อาจไม่เพียงพอต่อการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แม้บางคนเกรดจบน้อยแต่มีโอกาสสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมีมากกว่าคนที่ได้เกียรตินิยม เพียงเพราะมี “ทักษะชีวิต” ที่มากพอที่ช่วยสร้าง Value ให้กับตัวเองได้

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Problem-based Learning เน้นการสร้างสถานการณ์และกระตุ้นให้เด็กอยากแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เด็กจะเป็นผู้ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวัง และเกิดความภูมิใจเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข
  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Independent Study คือการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่แต่ละคนยังขาดหรืออยากพัฒนาเพิ่มในด้านต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่น้องเรียนรู้จะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เด็กชายเอ มีความสามารถในการคิดไอเดียธุรกิจ สิ่งใหม่ๆ จะเกิดขึ้นกับเขาได้เสมอ แต่พอจะนำเสนอหรือถ่ายทอดให้คนอื่นฟัง กลับเป็นเรื่องที่ยากมาก จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เด็กชายเอ ควรพัฒนาเป็นอันดับแรกเลย ก็คือ ทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร จึงต้องพัฒนาสิ่งที่ก่อน
  • สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ เป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานในอนาคต อาทิเช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสริางสรรค์ หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะอื่นๆ อีกเพียบ เพราะในอนาคตทักษะเหล่านี้ AI ไม่สามารถทำงานแทนได้

[/spb_text_block] [spb_column col_sm=”12″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image image=”2223″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”2229″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_image image=”2226″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”2222″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_image image=”2225″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”2227″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_image image=”2237″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”2228″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/2″ el_position=”last”][/spb_image] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

ช่วงอายุที่เปิดรับ

กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3 )

กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6)

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ช่วงเวลาเวลาเรียน

กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น เรียนต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ช่วง 13.00-16.00 น.

กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย เรียนต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 น.

กลุ่มมัธยมศึกษาต้น เรียนต่อเนื่องทุกวันเสาร์ 13.00-16.00 น.

ค่าเทอมโรงเรียนคู่ขนาน

สมัครเรียนแบบต่อเนื่องทุกวันเสาร์ เดือนละ 6,000 บาท คุ้มค่ามาก กับอนาคตของลูก ที่ถ้ามีทักษะด้านนี้ ไม่สามารถประเมินได้เลยว่าจะสร้างคุณค่าให้กับตัวน้องเท่าไร

สถานที่เรียน

เรียนที่ Know-Are Space งามวงศ์วาน 14 จ. นนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง(กรณีมีคลาสออกพื้นที่)

ดูแลหลักสูตรโดย : คณาจารย์ระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและโค้ชทักษะชีวิต

หมายเหตุ : โรงเรียนนี้ไม่เหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องการให้ลูกอ่านหนังสือ ติวเยอะเพื่อได้คะแนนสอบดีๆ

*** เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มเรียนได้ทันที เปิดรับแค่คลาสละ 10 คนก่อนเท่านั้น ผู้ปกครองที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าได้ทาง Official Line ของโรงเรียน***

สนใจให้ลูกทดลองเรียน ปรึกษารอบที่เปิดรับได้ทาง
Line @Know-Are
หรือโทร 097-090-8402

[/spb_text_block] [/spb_row] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”content-wrapper” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_gmaps size=”400″ type=”roadmap” zoom=”20″ map_controls=”yes” advanced_styling=”no” color=”#fc682d” saturation=”color” fullscreen=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_map_pin pin_title=”KnowAre Learning” address=”KnowAre Learning” pin_latitude=”13.8567868″ pin_longitude=”100.5376596″ width=”1/1″ el_position=”first last”] This is a map pin. Click the edit button to change it. [/spb_map_pin] [/spb_gmaps] [/spb_row] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”content-wrapper” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

Contact Us
First
Last

[/spb_text_block] [spb_recent_posts element_name=”บทความที่เกี่ยวข้อง” title=”บทความที่เกี่ยวข้อง” display_type=”standard” carousel=”no” item_columns=”3″ item_count=”3″ category=”%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99″ offset=”0″ posts_order=”DESC” excerpt_length=”0″ fullwidth=”no” gutters=”no” button_enabled=”no” pagination=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row] [spb_gallery gallery_id=”2619″ display_type=”masonry” columns=”3″ fullwidth=”yes” gutters=”no” image_size=”full” slider_transition=”slide” show_thumbs=”yes” autoplay=”yes” show_captions=”no” enable_lightbox=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]