เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว
เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว-2

เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว

เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว

ถ้าคุณยิ้มได้กับการคูณเลขไม่เป็นของเด็กอนุบาล 1 และอภัยได้ให้กับคุณลุงคนหนึ่งที่หารเลขไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนหนังสือ

คุณก็ไม่ควรมองว่าการทำผิดพลาดของคนคนหนึ่งเป็นเรื่องไม่ดี แต่ให้มองว่าจิตใจของเขายังถูกพัฒนามาไม่มากพอหรือยังไม่ถึงขั้นที่เราเห็นว่าเหมาะสม

เพราะพื้นฐานสังคม ครอบครัว สิ่งที่พบเจอระหว่างทางชีวิตไม่ได้สร้างให้เกิดบรรทัดฐานทางจิตสำนึกที่เหมือนกันเราจึงควรเคารพในความแตกต่างทางความคิด ความสำนึก ความเชื่อ การกระทำ

เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าคนคนหนึ่งต้องผ่านอะไรมาบ้าง เขาถึงมีการกระทำบางอย่างที่อาจไม่ถูกใจเรา

– ชายฝั่ง –

No Comments

Leave a Reply