อาชีพที่มาแรงที่สุดในโลกอนาคต ปี 2025 – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
อาชีพที่มาแรงที่สุดในโลกอนาคต ปี 2025

อาชีพที่มาแรงที่สุดในโลกอนาคต ปี 2025

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานกำลังท้าทายมนุษย์ด้วยอัตราเร่ง โลกหมุนเร็วขึ้น อาชีพไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ถาวร และมนุษย์ต้องเก่งขึ้น.สำหรับน้อง ๆ ที่ อยากเรียนต่อในคณะ/สาขา ที่จบมาหางานง่าย เรามาดูกันค่ะว่าในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า อาชีพไหนมาแรงบ้าง !!.1.นักวิเคราะห์ข้อมูลและ นักวิทยาศาสตาร์อาชีพสุด Hot !! ที่ทุกองค์กรต้องการตัวเลยค่ะ ส่วนใหญ่อาชีพนี้จะมาจากคนที่เรียนจบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.2.ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอะไรที่มีการใช้งานเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตแน่ ๆ ค่ะ ถ้าใครอยากทำงานด้านนี้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนต่อโทด้าน AI โดยตรงเลยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะ.3.ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Dataมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล นำมาวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงลึก เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการจัดการธุรกิจหรรือการตลาด และคณะที่ต้องเรียนก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.4.ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการตลาดดิจิตอลเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทำงานการตลาดเพื่อช่วยโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางดิจิตอล เช่น Google Ads , Facebook Ads หรือใช้ Influencer ซึ่งปัจจุบันมีสาขาการตลาดดิจิตอลให้เรียนแล้วนะคะ.5.ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความคุมอัตโนมัตระบบอัตโนมัติ คือ ระบบที่ทำงานผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ ใช้เยอะในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในโรงงาน สาขาที่เรียนโดยตตรงเลยก็คือ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์.6.นักพัฒนาธุรกิจคือคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้ดีข้น เช่น การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน หรือหาโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้ในบริษัท อาชีพนี้สำคัญมาก ส่วนใหญ่เรียนด้านบริหารจัดการค่ะ.7.ผู้เชี่ยวชสญด้านการเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลแน่นอนค่ะว่าระบบดิจิตอล จะมีการใช้งานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงเป็นที่ต้องการมาก ๆ คณะที่เหมาะ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.8.นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูลปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่บนกระดาษแล้วใช่ไหมคะ? เพราะอยู่บนโลกดิจิตอลแทน ดังนั้นความปลอดภัยด้านนี้จึงสำคัญมาก ถ้าอยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์.9.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นอาชีพนี้เป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตเลยค่ะ เงินเดือนสูง คนสนใจเยอะ คณะที่เหมาะคือ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้ค่ะ

No Comments

Leave a Reply