อยากให้ลูกเป็นคนแบบไหน ให้พาเขาออกมาอยู่ในสังคมแบบนั้น - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
อยากให้ลูกเป็นคนแบบไหน ให้พาเขาออกมาอยู่ในสังคมแบบนั้น

อยากให้ลูกเป็นคนแบบไหน ให้พาเขาออกมาอยู่ในสังคมแบบนั้น

“ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนพฤติกรรมลูกคือการสร้างบรรยากาศและค่านิยมให้กับเขา”

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ ศึกษาข้อมูลไว้ว่า โดยปกติคนเราต้องการการยอมรับนับถือ ต้องเป็นคุณค่า ให้คนอื่นชื่นชม พวกนี้เป็นรางวัลในตัว ที่เหนือกว่าของตอบแทนใด ๆ

พอนักเรียนให้คุณค่ากับการเรียนรู้การพัฒนาตนเอง พอใครพัฒนาตนเองคุณครูของเราก็จะก็ชื่นชม เพื่อนก็ชื่นชม รู้สึกว่าคนนี้เจ๋งจังเลยดีจังเลย ก็ย่อมอยากทำอีก

เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า บรรยากาศการเรียนสำคัญมากต่อการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเด็ก ๆ

เหมือนน้องบางคนเกิดมาในสังคมที่มองว่าการแสดงออกทำให้เด็กคนนั้นดูเก่ง ดูมีความสามารถ เด็กก็จะพยายามหากิจกรรมหรือหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองกล้าพูด กล้าแสดงออกมาขึ้น

อยู่ในสังคมแบบไหน ก็หล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนั้น ตัวเจ้าของเอง นี่คือเหตุผลที่เราต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกระตุ้นเด็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ

และการที่นักเรียนจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่ใช่แค่บอกครั้งเดียวแล้วจะเกิด คุณครูต้องย้ำแล้วย้ำอีกอยู่ในทุก ๆ อณูของกิจวัตรที่ทำกันทุก ๆ วัน อยู่ในทุก ๆ การสื่อสาร

จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนในโรงเรียนของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่แต่ละคนยังขาด ผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

No Comments

Leave a Reply