อยากเป็นหมอต้องเรียนกี่ปี? – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
อยากเป็นหมอต้องเรียนกี่ปี?

อยากเป็นหมอต้องเรียนกี่ปี?

หมอ แพทย์ เป็นอาชีพในฝันของน้อง ๆหลายคน แต่กว่าจะเป็นหมอได้นั้น ก็จะต้องเรียนอย่างหนัก เรามาดูกันค่ะว่ากว่าจะได้เป็นหมอได้ต้องเรียนกี่ปี!!
.
1.นักศึกษาแพทย์
คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์ มีระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้น 6 ปี โดยนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 จะมีคำเรียกเฉพาะว่า “Extern” ซึ่งคำนำหน้าจะยังไม่มี นพ.พญ. เพราะยังถือว่าเป็นนักศึกษาอยู่นั่นเองค่า
.
2.แพทย์ใช้ทุน
คือ ระยะเวลาหลังการศึกษา 6 ปี โดยเป็นการใช้ทุนจำนวน 3 ปี ซึ่งแพทย์เหล่านี้จะมีคำเรียกว่า “Intern” โดยจะมีคำนำหน้าว่า นพ.พญ แล้ว
.
3.แพทย์ประจำบ้าน
คือ แพทย์ที่ต่อเฉพาะทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาเคสต่าง ๆ เป็นการเลือกศึกษาต่อเฉพาะทางในสาขาที่ตนเองสนใจ ซึ่งใช้เวลาศึกษา 3-4 ปี โดยส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาล (เปรียบเสมือนเป็นบ้าน) จึงมีชื่อเรียกว่า “Resident” แพทย์ประจำบ้าน นั่นเองค่ะ
.
4.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
คือ แพทย์ที่เรียนต่อเฉพาะทางแบบเจาะลึกเฉพาะทาง ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนต่อเฉพาะทาง 2-3 ปี แล้วแต่สาขา โดยสาขาที่ต่อยอดก็อย่างเช่น อายุรศาสตร์ โดยส่วนใหญ่หมอเหล่านี้จะถูกเรียกแทนตามความชำนาญ เช่น หมอหัวใจ หมอโรคระบบทางเดินอาหาร นั่นเองค่ะ ก็จะมีคำเรียกกันว่า “Followship”
.
5.อาจารย์แพทย์
หากต้องการเป็นอาจารย์แพทย์ต้องเรียนหมอถึง 16 ปี!! โดยเริ่มต้นจากนักศึกษาแพทย์ (6 ปี) – แพทย์ใช้ทุน (3 ปี) – แพทย์ประจำบ้าน (4 ปี) – แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (3 ปี) แล้วถึงจะได้เป็นอาจารย์แพทย์นั่นเองค่า

No Comments

Leave a Reply