ลูกไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแรงบันดาลใจ จะทำอย่างไรดีคะ?” - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
ลูกไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแรงบันดาลใจ จะทำอย่างไรดีคะ?”

ลูกไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแรงบันดาลใจ จะทำอย่างไรดีคะ?”

ให้ลูกได้ทำงานครับ ทั้งงานบ้าน ทั้งงานช่วยพ่อแม่
ทั้งกิจกรรมในโรงเรียน ทำค่าย ออกค่าย เล่นกีฬา ดนตรี แข่งขันต่าง ๆ

แรงบันดาลใจมันเกิดจากทำอะไรแล้วได้ Esteem (ความภาคภูมิใจ) Confidence (ความมั่นใจ) Achievement (การพิชิตเป้าหมาย) ก็จะอยากทำอีก

แต่การเรียนอย่างเดียวมันน้อยนักกับสิ่งที่ต้องทำบนโลกใบนี้ น้อยนักต่อการได้รับสิ่งเหล่านี้

อาจเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ รอบตัว

งานบ้านเริ่มได้วันนี้เลย

งานพ่อแม่ให้ลูกช่วย ช่วยแล้วชมเขาบ้าง ให้รางวัลเขาบ้าง เริ่มได้วันนี้เลย

เล่นดนตรี ศิลปะ กีฬา เริ่มได้จากชวนๆกันออกไปทำพ่อแม่ลูกได้ เสาร์อาทิตย์นี้เลย

ออกไปทำงาน Part time บ้างตามเหมาะสมอายุและความปลอดภัย

ทั้งหมดนี้ อย่าหวังให้ทำได้ดี
แต่หวังให้ได้ทำ

ทำเรื่อย ๆ ทำต่อเนื่อง
แบ่งเวลาชีวิตมาทำจะดีเอง

ไม่ทำก็ไม่ได้
แล้วคำถามข้างบนจะกลับมา

– พี่ชายฝั่ง –

No Comments

Leave a Reply