บทความ - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
บทความ

การที่รู้ว่าลูกชอบอะไร เป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีกว่า คือการรู้จักวิธีค้นหาความชอบที่แท้จริง

พ่อแม่แค่รู้จักใช้ “คำถาม” ก็ช่วยให้ลูกค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นแล้ว

ถ้าลูกยังเจอประสบการณ์ไม่มากพอ อย่าเพิ่งบอกว่า นั่นคือสิ่งที่ใช่สำหรับลูก

Gen Z + Gen Alpha กับการสร้างความคิดสร้างสรรค์

ให้โอกาสลูกมาเจอ “ประสบการณ์ใหม่” ทลายกำแพงความกลัว

วิธีเข้าใจลูกวัยรุ่น

ลูกทำอะไรไม่จริงจัง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

“ตั้งใจเรียน โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน” ข้อความลูกโซ่ที่คนส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น!

นอกจากการติว ลูกคุณควรเรียนรู้อะไรเพิ่มบ้าง