บทความ - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
บทความ

การลงทุนที่ห่วยที่สุดคือการลงทุนของพ่อแม่ให้ลูกเรียนหนังสือ โดยไม่รู้ว่าเรียนไปทำไม?

อยากให้ลูกประสบความสำเร็จ แต่ให้ลูกเรียนในระบบที่สร้างคนสำเร็จไม่ถึง 1%

อาชีพในฝันไม่มีอยู่จริง

แค่ให้พื้นที่ ก็รู้สึก “โชคดี” ที่ลูกดูแลตัวเองได้

“อยากให้ลูกมั่นใจในตัวเอง” แค่พาเขาออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยอยู่และทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ

แค่ให้ลูก “ทบทวนตัวเองทุกวัน” ก็จะช่วยให้ค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น

พ่อแม่ยุคใหม่ จะรับมืออย่างไรเมื่อลูกอยากเป็น YouTuber

เปลี่ยน “เป้าหมายใหญ่” เป็น “ภารกิจชิ้นเล็ก”

อีกหนึ่งวิธีการที่พ่อแม่ควรรู้ เพราะจะช่วยให้ลูกค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น