บทความ - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
บทความ

หลายทักษะรอได้ แต่ต้องรีบ “เริ่ม”

เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว

อาการติดเกมส์ เป็นที่ลูก … แก้ที่เรา( พ่อแม่ )

การลงทุนที่ห่วยที่สุดคือการลงทุนของพ่อแม่ให้ลูกเรียนหนังสือ โดยไม่รู้ว่าเรียนไปทำไม?

อยากให้ลูกประสบความสำเร็จ แต่ให้ลูกเรียนในระบบที่สร้างคนสำเร็จไม่ถึง 1%

อาชีพในฝันไม่มีอยู่จริง

แค่ให้พื้นที่ ก็รู้สึก “โชคดี” ที่ลูกดูแลตัวเองได้

“อยากให้ลูกมั่นใจในตัวเอง” แค่พาเขาออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยอยู่และทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ

แค่ให้ลูก “ทบทวนตัวเองทุกวัน” ก็จะช่วยให้ค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น