บทความ - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
บทความ

Self-esteem คืออะไร? ทำไมพ่อเเม่ถึงควรรู้?

GAP Year กับ “การค้นหาตัวเอง”

Bloom’s Digital Taxonomy ยุคสมัยเปลี่ยน วิธีการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย

ฝึกให้ลูก “ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)” ด้วย “SMART”!

หลายทักษะรอได้ แต่ต้องรีบ “เริ่ม”

เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว

อาการติดเกมส์ เป็นที่ลูก … แก้ที่เรา( พ่อแม่ )

การลงทุนที่ห่วยที่สุดคือการลงทุนของพ่อแม่ให้ลูกเรียนหนังสือ โดยไม่รู้ว่าเรียนไปทำไม?

อยากให้ลูกประสบความสำเร็จ แต่ให้ลูกเรียนในระบบที่สร้างคนสำเร็จไม่ถึง 1%