บทความ - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
บทความ

ฝึกพัฒนาการฟังก์ชันของสมองที่เรียกว่า “Delayed Gratification”

Presentation Skill

ตัวแทนกระดาษ

ลูกไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแรงบันดาลใจ จะทำอย่างไรดีคะ?”

ลูกไม่มีความมั่นใจ ไม่กล้าทำอะไรสักอย่าง ทำอย่างไรดีคะ

อยากให้ลูกเป็นคนแบบไหน ให้พาเขาออกมาอยู่ในสังคมแบบนั้น

หลายทักษะรอได้ แต่ต้องรีบ “เริ่ม”

เราใช้ชีวิตแบบตัดสินคนอื่นมานานแค่ไหนแล้ว

อาการติดเกมส์ เป็นที่ลูก … แก้ที่เรา( พ่อแม่ )