ทุนการศึกษา - Know-Are - สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

1) หลักฐานส่วนตัว

  • ชื่อ – นามสกุล
  • อายุ
  • โรงเรียน
  • ชื่อผู้ปกครอง
  • อาชีพผู้ปกครอง
  • รายได้ของผู้ปกครอง/เดือน (หลักฐานสลิปเงินเดือน)
  • เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อีเมลล์)
  • ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  • เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา

[/spb_text_block]