ทักษะ 2P ทักษะที่ช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
ทักษะ 2P ทักษะที่ช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต

ทักษะ 2P ทักษะที่ช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต

ทักษะ 2P ที่ต้องเตรียมตัวน้องๆไว้เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จ 2/3

สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ 2 P นี้ได้รับการพัฒนา คือ “การให้อำนาจตัดสินใจ” และให้ “ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับวัย” คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลดความเป็นห่วงลงบ้าง ให้เขาได้ลองผิดลองถูกทำในสิ่งที่ตัวเองคิด มันอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดที่เขาควรเลือกในสายตาผู้ใหญ่ แต่มันคือทางที่ดีที่สุดที่เขาจะได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่จะตามมาจากการเลือกของเขา

ยิ่งเราเติบโตขึ้นไป เราจะพบว่าไม่มีใครตัดสินใจได้ถูกต้องตลอดชีวิต เพราะไม่มีใครจะรู้อนาคตที่แน่นอนว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อเราตัดสินใจไปแล้ว เรามีความสามารถที่จะปรับตัว ปรับปรุง หรือเลือกตัดสินใจครั้งต่อๆไปเพื่อแก้ไขชดเชยทางเลือกที่เราเลือกไปแล้วได้ การให้โอกาสเขาได้ซักซ้อมกับสิ่งเล็กๆตั้งแต่เด็ก จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขา และสร้างความภูมิใจในตัวเองว่า ถ้าเกิดความสำเร็จ เขาก็เป็นคนเลือกทางเลือกนั้นเอง ถ้าผิดพลาดเขาเองก็มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ไขและเขาก็มีความสามารถที่จะรับมือและแก้ไขได้ด้วยตัวเขาเอง

P แรกคือ ” Planning ” ชวนน้องๆคิด ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร? เช่น ต้องการจะได้ของเล่นหนึ่งชิ้น ถ้าจะต้องอดออม จะต้องเก็บวันละเท่าไหร่ หรือ มีการบ้าน 3 วิชา เขาจะต้องแบ่งทำแบบไหน ตอนไหน วันละกี่หน้า หรือบางครั้งอาจจะเป็นการมอบหมายงานบ้านให้ทำ เช่น กวาดบ้าน หรือ กรอกน้ำแช่เข้าตู้เย็น เพราะเมื่อเราให้ความรับผิดชอบเขาแล้ว เขาจะต้องวางแผนที่จะใส่มันเข้าไปในกิจวัตรของเขาด้วยตัวเอง ถ้าเขาอยากไปเล่นเร็ว เขาก็ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นให้เรียบร้อย โดยเราเป็นแค่คนคอยให้คำปรึกษา หรือ ตั้งคำถามชวนคิดกับเขา

No Comments

Leave a Reply