ทักษะ 2P ทักษะที่ช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
ทักษะ 2P ทักษะที่ช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต

ทักษะ 2P ทักษะที่ช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในอนาคต

ทักษะ 2P ที่ต้องเตรียมตัวน้องๆไว้เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จ 1/3

ช่วง 10 ปีแรกของน้องๆเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราควรต้องเตรียมตัวน้องๆให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ยาวไกล เนื่องจากยังเป็นช่วงเวลาที่เขายังฟังพ่อแม่อยู่มากพอสมควร หลังจากช่วงวัยนี้แล้ว เพื่อน สิ่งแวดล้อม และสังคม จะเริ่มมีอิทธิพลกับน้องๆมากกว่าคำพูดของพ่อและแม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการ

สิ่งที่สำคัญที่เราต้องเตรียมความพร้อมให้น้องในช่วง 10 ปีแรกนี้ คือ การฝึกฝนความสามารถในการไตร่ตรองคิด จดจำ และการกำกับตัวเอง ซึ่งเรียกโดยรวมก็คือ การพัฒนาของสมองส่วนหน้า หรือ Executive Function

ในความเป็นจริงแล้วการพัฒนาการทำงานของสมองส่วนหน้านี้มีหลากหลายวิธีและเกี่ยวข้องกับความสามารถหลายอย่าง เพราะสมองส่วนนี้เกี่ยวข้องไปถึงการจดจำ การยับยั้งชั่งใจ การจัดการกับอารมณ์ การจดจ่อและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย รวมทั้งการวางแผนเพื่อบรรลุผลสำเร็จ

หากเราสรุปย่อความสามารถเหล่านี้ออกมาเป็นทักษะที่ควรเน้นให้กับน้องๆ ก็จะได้หลักๆคือ 2 P ได้แก่ Planning คือ การวางแผน และ Problem-Solving คือ การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา

EP เราแค่เกริ่นๆให้ฟังก่อนนะคะ รอบหน้าเราจะมาดูกันว่า เราจะพัฒนาลูกอย่างไรให้ลูกๆมี ‘ทักษะ 2P’ ติดตัว และสามารถนำไปใช้ได้…

No Comments

Leave a Reply