คุณเชื่อไหมว่า ❓ ถ้าคุณรู้จักตัวเองได้เร็ว คุณก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วเช่นกัน 🤗 – Know-Are – สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
คุณเชื่อไหมว่า ❓ ถ้าคุณรู้จักตัวเองได้เร็ว คุณก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วเช่นกัน 🤗

คุณเชื่อไหมว่า ❓ ถ้าคุณรู้จักตัวเองได้เร็ว คุณก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วเช่นกัน 🤗

การรู้จักตนเองมีความสำคัญต่อการกระทำ การแสดงออกในทุกๆ ครั้งเสมอ คนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ💪🏻 ก็คือ คนที่รู้จักนำความรู้ ความสามารถ ที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ ออกมาแสดงให้โลกได้เห็น 🤩🌍

แต่!! เป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลายคน #ไม่สามารถค้นพบความสามารถของตนเอง เนื่องจาก เลือกมองไปที่ความสำเร็จของคนอื่นมากกว่า โดยคาดหวังว่า “ความสำเร็จเหล่านั้นจะสามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับตนเอง และทำได้เช่นเดียวกันกับผู้นั้น” ซึ่งในความเป็นจริง ความสำเร็จในแบบของคนอื่น ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำมันออกมาได้เหมือนกัน 🤞🏻และถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จได้ คุณต้องรู้จักการมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Self – Esteem) เสียก่อน ถ้าคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ คุณก็จะ👨🏻‍💻สามารถเรียนรู้ได้ 🤔สามารถคิด 🤝สามารถทำ ✍️สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ 👥ทำอะไรได้เหมือนกับบุคคลอื่น ๆ

คุณอาจจะคิดว่า การเรียนรู้ผู้อื่นทำให้เราสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมนั้น ๆ ได้ แต่หากต้องการความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในแบบที่เราใฝ่ฝัน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ👇🏻#การเรียนรู้ตนเอง หรือ #การรู้จักตนเอง ให้ดีพอเสียก่อนค่ะ เพราะ

✨“ไม่มีใครรู้จักตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง”✨

การเรียนรู้ตนเอง เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น การค้นพบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่เป็นเพียงการทำเพื่อหน้าที่ 😁นั่นคือ สาเหตุทำให้งานหรือสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่เกิดการพัฒนา และไม่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงไม่ประสบความสำเร็จเสียที เพราะคุณคิดได้เพียงแค่ว่า มันคือหน้าที่ คือความรับผิดชอบของคุณ แต่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นทำแล้วมีความสุข 👈🏻🌟

การรู้จักตนเอง จึงเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้ด้วยความอดทน เพราะการเรียนรู้เพื่อให้ค้นพบตัวเอง 😂อาจจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรค 😣ได้พบเจอกับความล้มเหลว 😠อาจจะต้องลองผิดลองถูก🙁มีความความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างดังนั้น การรู้จักตัวเองได้เร็ว ก็เปรียบเสมือนกับการที่ว่า คนผู้นั้น #มีความเชื่อมั่นในตนเอง จนสามารถนำพาตัวเองไปสู่ “ความประสบความสำเร็จในชีวิต” ทั้งในการดำรงชีวิตอยู่ ในการทำกิจกรรมและในการทำงานนั่นเองค่ะ 🤓

เมื่อค้นพบตัวตน ค้นหาความฝันเจอแล้ว จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าไม่ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง และทำให้สำเร็จ หมั่นเติมไฟให้ตัวเองว่า 🔥“เราโชคดีแค่ไหนที่ได้ทำในสิ่งที่รัก ได้เจอสิ่งที่ใช่ ลงมือทำและทุ่มเทให้คุ้มค่ากับความฝัน ทำให้เต็มที่ในทุกวัน และทำให้ดีที่สุดในทุกโอกาส แล้วผลงานจะตอบแทนความมุ่งมั่นของตัวเราด้วยความภาคภูมิใจและความประสบความสำเร็จเสมอ”🔥

No Comments

Leave a Reply