Press Enter / Return to begin your search.

เป็นเด็กบอกข้อดีของตัวเองไม่ได้ ? หรือไม่เคยเห็นค่าในตัวเอง

ค่ายลองทำอาชีพในฝัน เพิ่งจบไปหมาดๆ มีเด็กกว่า 100 คนผ่านโครงการครั้งนี้… จึงอยากนำเรื่องราวที่ได้พูดคุยกับน้องๆมาแชร์ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป….

Read More