ทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน มี 8 ด้านที่อยากชวนให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองดูครับ ถ้าถนัดทางไหน ฝึกฝนให้ชัดเจนขึ้น ส่วนถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครู  ลองสังเกต น้องๆดูว่าเขาถนัดทางไหน ลองส่งเสริม จัดแนวการสอนที่เอื้อต่อความถนัดของเขา เพราะคนถนัดแต่ละด้านจะมีวิธีเรียนรู้และรับรู้ในแบบเฉพาะของเขา

– ฌอน บูรณะหิรัญ