HIGHLIGHT

 • โครงการต่อเนื่องที่ทำให้รู้จักตนเองและค้นหาเป้าหมายในชีวิต
 • เรียนรู้อาชีพเชิงลึกและมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา
 • เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อรู้จักความชอบ มีทัศนคติที่กว้างไกล และลองลงมือทำจริง
 • รูปแบบโครงการ: สมาชิกรายเดือน full course หรือ semi course

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. รู้และเข้าใจ รวมถึงตระหนักได้ว่าตนเองมีความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพเพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว รวมถึงอาชีพที่จะเลือกทำในอนาคต
 3. เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสการเรียนรู้อาชีพเชิงลึกได้อย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อรู้จักความชอบและมีทัศนคติที่กว้างไกล

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
 2. เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพใดนั่นย่อมมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องร่วมพิจารณาร่วมกัน เช่นเรื่องบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบางทีน้องๆอาจจะมองข้ามตรงนี้ไป
 3. การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบสถานะบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป (ทุกคนสามารถเลือกทำอาชีพได้ทุกอาชีพตามต้องการแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมต่างๆตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น)
 4. ทราบถึงอาชีพใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้น้องมองถึงอนาคตมากขึ้นเมื่อเราไปถึง ณ จุดๆนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพย่อมมีเช่นกัน บางอาชีพที่เราเลือกไว้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคตก็ได้
 5. การปรึกษาส่วนตัวทางด้านจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาปรึกษาที่มีประสบการณ์ เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป รวมถึงนักจิตวิทยาแสตนบายพูดคุยได้ตลอดเวลา* (full course)
 6. การปรึกษาส่วนตัวในเรื่องของอาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะสะท้อนให้ผู้ร่วมโครงการเห็นถึงมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพที่น้องสนใจ ให้ทราบมากขึ้นจากพื้นฐานเดิม โดยอ้างอิงจากลักษณะงานจริงที่พบเจอในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติต่อไป
 7. การปรึกษาด้านการเรียนเชิงกว้างและเชิงลึก (รุ่นพี่ที่เรียนคณะนั้นๆ)
 8. ที่ปรึกษาส่วนตัว (พี่เลี้ยง) เป็นคนที่ใกล้ชิดและน้องไว้ใจจะพูดมากที่สุด ที่ถูกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ (full course)
 9. ทีมจัดหาประสบการณ์ โดยทำหน้าที่ในการจัดหากิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอง
 10. มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี (full course) ได้รับส่วนลดร้อยละ50 ต่อโครงการ (Semi course)
 11. คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)
 12. มีการติดตามและรายงานผลจากกิจกรรมที่น้องๆได้เข้าร่วมให้ผู้ปกครองทราบ

 

Case Study

น้องนุ่น-เด็กฝึกงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาเพียง 3 เดือน และนี้คือมุมมองของน้องๆที่ได้จากการเรียนรู้กับพวกเรา กิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์

“ ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จัก ‘กิจการเพื่อสังคม’ รูปแบบการทำงานที่เคยคิดไว้ ช่วงปี 1 ปี 2 คือ ได้ทำในสิ่งที่เรารัก แปลกดี 3 ปีที่เรียนมา ไม่เคยรู้เลยว่า สิ่งที่เราบอกว่า รักนักรักหนา มันคืออะไรกันแน่ ตอบตัวเองไม่ได้ รักเพื่อนร่วมงาน รักเงินเดือน ? หรือรักตัวเอง จนมีโอกาสได้ฝึกงานที่นี่ ต้องบอกว่า มันเลยคำว่า ‘นักศึกษาฝึกงาน’ ที่เราเคยสัมผัสมาแล้ว ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังจำคำที่พี่สอนได้ดี “เราทำงานพัฒนาเด็ก ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีก่อน” จากตอนแรกการทำงานจะทำแค่ผ่านไปวันๆ ทำให้เป็นคนเบื่องานง่าย แต่พอพี่ๆเริ่มกระตุ้น ให้เราทำสิ่งใหม่ๆ ออกนอกกรอบมากขึ้น ทุกวันนี้การทำงานเป็นเรื่องที่สนุกไปเลย และที่สำคัญมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ เราทำไปเพื่ออะไร ! เมื่อก่อนเป็นค่อนข้างขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก แต่ทุกๆกิจกรรม พี่ๆจะไว้ใจมอบหมายงานใหญ่ๆให้เราทำ ตอนแรกกังวลมากกลัวทำพลาด แต่พอทำแล้ว จะดีหรือไม่ดี ไม่มีแม้แต่ “คำด่า” มีแต่การให้กำลังใจและถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดตรงนั้น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้นุ่นรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ตอนนี้จากที่ไม่กล้า กลายเป็นกล้าจนไม่มีคำว่าอายแล้ว สุดท้าย การฝึกงานที่นี่ นอกจากจะได้เรียนรู้ลักษณะงานแล้ว  กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า เวลาแค่ 3 เดือนแต่กลับ ทำให้นุ่นอยากจะพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน และเป็น “คนใหม่” ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ”

 

ค่าใช้จ่าย

 • Full Course สมาชิกเดือนละ 5,850 บาท
  • ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) + นักจิตวิทยาแสตนบายพูดคุยได้ตลอดเวลา*
  • พี่เลี้ยงที่ถูกอบรมมาเพื่อดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด
  • มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี
  • คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)
 • Semi Course สมาชิกเดือนละ 3,850 บาท
  • ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are)
  • สามารถเข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด โดยได้รับส่วนลดร้อยละ50 ต่อโครงการ
  • คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ (สามารถขอลิงค์สมัครได้ที่ไลน์แอด: @know-are)
 2. ชำระค่าโครงการโดยการโอนเงินหรือเงินสดก่อนเริ่มโครงการ (ก่อนเริ่มเดือนถัดไป)

          บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน

          บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 388-236153-1

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @know-are พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้สมัครโครงการ
 2. ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงิน ทางช่องทางที่ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน

 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ไลน์แอด: @know-are

โทร 097-090-8402

www.know-are.com