โอกาสเดียวที่เด็กมัธยม
จะได้ลองทำอาชีพในฝัน

อาชีพสายแพทย์

หมอและพยาบาล

ดูรายละเอียด

สัตวแพทย์

ดูรายละเอียด

ทันตแพทย์

ดูรายละเอียด

เภสัชกร

ดูรายละเอียด

นักจิตวิทยา

ดูรายละเอียด

อาชีพสายสถาปัตย์

ออกแบบภายใน

ดูรายละเอียด

สถาปัตย์

ดูรายละเอียด

สายออกแบบ/สื่อ/นิเทศ/ศิลป์

ครีเอทีฟ

ดูรายละเอียด

อินโฟกราฟิก

ดูรายละเอียด

กราฟิกดีไซน์

ดูรายละเอียด

โมชั่นกราฟิก

ดูรายละเอียด

Storyboard Designer

ดูรายละเอียด

ดิจิทัลคอนเทนท์

ดูรายละเอียด

นิเทศ

ดูรายละเอียด

สายเทคโนโลยี/วิศวะ

นักออกแบบเว็บและแอพ

ดูรายละเอียด

งานไอที

ดูรายละเอียด

วิศวกร

ดูรายละเอียด

สายนักบิน/ท่องเที่ยว

นักบิน ลูกเรือ

ดูรายละเอียด

ทราเวลเอเจนซี

ดูรายละเอียด

การโรงแรม

ดูรายละเอียด

สายการเงิน/บัญชี ธุรกิจ กฏหมาย

ทนายความ

ดูรายละเอียด

นักการเงิน

ดูรายละเอียด

บัญชี

ดูรายละเอียด

นักการตลาด

ดูรายละเอียด

ออกแบบแบรนด์

ดูรายละเอียด

เจ้าของร้านกาแฟ

ดูรายละเอียด