Press Enter / Return to begin your search.

เป็นเด็กบอกข้อดีของตัวเองไม่ได้ ? หรือไม่เคยเห็นค่าในตัวเอง

ค่ายลองทำอาชีพในฝัน เพิ่งจบไปหมาดๆ มีเด็กกว่า 100 คนผ่านโครงการครั้งนี้… จึงอยากนำเรื่องราวที่ได้พูดคุยกับน้องๆมาแชร์ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป….

Read More

โครงการโรงเรียนคู่ขนาน ทักษะชีวิตนอกห้องเรียนสู่ภาคธุรกิจ

โรงเรียนสอนทักษะชีวิตให้พร้อมสู่ภาคธุรกิจ เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เด็กไทยก้าวสู่วัยทำงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมเจอเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต เข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนคู่ขนาน

Read More