Press Enter / Return to begin your search.

เลือกคณะผิดก็ทำสิ่งที่ชอบได้ พี่กอไหม LINE WEBTOON

จะมีใครรู้ว่าคณะที่ฝันไว้ ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด วันนี้ Know Are จะพาไปพูดคุยกับ หนึ่งในเจ้าของผลงานเว็บตูนไทยระดับท็อป 5 แห่ง LINE WEBTOON  ‘กอไหม’ กอกาญจน์ ชำนาญช่าง ที่จบจากคณะมัณฑนศิลป์เกี่ยวกับการออกแบบภายใน ที่พี่กอไหมบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ อยากจะคิดให้ดีกว่านี้ เพราะการเรียนการสอนไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ

Read More